Diyanet İşleri KPSS 60 puanla personel alımı duyurdu! Başvuru şartları neler?

Diyanet personel alımı yapacağını ilan etti. Taşra merkezlerinde görevlendirilmek üzere prodüktör, kameraman, montajcı ve ses kayıtçısı alacapını duyuran Diyanet İşleri Başkanlığı, sözlü mülakatı esas alarak atama yapacak. Bizde sizler için Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı şartları ve başvuru detaylarını bir araya getirdik.

Diyanet İşleri KPSS 60 puanla personel alımı duyurdu! Başvuru şartları neler?
Diyanet İşleri KPSS 60 puanla personel alımı duyurdu! Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 13.12.2019 09:34 GÜNCELLEME 13.12.2019 09:36

Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı duyurdu. Sözlü mülakat ile açıktan atama yolu ile prodüktör, kameraman, montajcı ve ses kayıtçısı alımı yapacak olan Diyanet işleri başkanlığı, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP3 veya KPSSP93 puanını esas alacak. Peki Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı şartları neler? Başvuru tarihi ne zaman? İşte tüm detaylar...

 

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Diyanet işleri başkanlığı merkez teşkilatında görevlendirmek üzere sözlü mülakat sözlü mülakat sonuçları esas alınarak 10 kişilik kadroya açıktan atama yapacak.

Başvuru şartları;

 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Tabloda belirtilen, yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinin birinden mezun olmak,
3. Öğrenim durumuna göre 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 10.12.2019–24.12.2019 (saat 08:30-16:30) tarihleri arasında (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere aynı tarihlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

- İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurt dışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

2. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3. Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),

2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),

3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,

- Sabıka veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85 72 nolu faksa ivedilikle göndermeleri gerekmektedir.
- Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
- Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.
- Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
- E-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.

SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan değerlendirilecektir.

a) Adayın mesleki bilgi, beceri ve uygulaması, (70 puan)
b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)
c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan)

4. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

5. Adaylar, sınav tarihi ve yerini belirten “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) sınava gelirken yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI İLE İLGİLİ TÜM DETAYLARA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ