Aralık memur ve personel alım ilanları! KPSS şartlı ve KPSS şartsız alımlar

Kamu kurumları ve kuruluşları Aralık ayı memur ve personel alım ilanlarını duyurdu. KPSS şartı ve KPSS şartı aramaksızın, tecrübeli veya tecrübesiz personel alım ilanları Aralık ayı içerisinde birbirini takip ederken, vatandaşlarda başvur şartlarına uygunluk gösteren ilanlara büyük ilgi gösteriyor. İşte aralık ayı memur ve personel alım ilanları ve başvuru şartları...

Aralık memur ve personel alım ilanları! KPSS şartlı ve KPSS şartsız alımlar
Aralık memur ve personel alım ilanları! KPSS şartlı ve KPSS şartsız alımlar
GİRİŞ 13.12.2019 10:16 GÜNCELLEME 13.12.2019 10:20
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

2020 yılının sonuna yanaştığımız Aralık ayında tüm kurumlar son memur ve personel alımı ilanlarını yayınlamaya başladı. KPSS ve ÖSYM tarafından yapılan birçok sınav esas alınarak yerleştirilen adaylar tüm ilanları tarayarak, başvuru şartlarını karşıladığı iş ilanlarına baş vuruyor. Özellikle KPSS şartı olan ve ya KPSS şartsız alımlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar kamu kurumlarına yada sözleşmeli personel alan kurumlara yoğun bir ilgi gösteriyor. Bizde haber7.com ekibi olarak sizler için Aralık ayı memur ve personel alımı ilanlarını bir araya getirdik. İşte ilanlar... 

 

ARALIK AYI MEMUR VE PERSONEL ALIMI İLANI 2019

MSB VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 45 UZMAN YARDIMCISI ALIMI YAPACAK

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı 45 Uzman Yardımcısı alım ilanını duyurdu.  Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) puanı esaa alınarak alımı yapılacak adaylardan en az 70 puan alma şartı aranıyor. Son başvuru tarihi ise 10 Ocak 2020 olarak şlan edildi. Peki MSB ve Genelkurmay Başkanlığı 45 Uzman Yardımcısı alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

MSB VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 45 UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
b. 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c. Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak, (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)
ç. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,
e. Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak), (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)
f. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son 3 (üç) yıl içerisinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek.
g. Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm.Yrd. kadroları için geçerlidir.)
ğ. Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak,
h. “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince; yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet sunucularından sağlam raporu almış olmak,

MSB VE GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 45 UZMAN YARDIMCISI ALIMI İLANI TAM METNİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

TÜBİTAK 71 PERSONEL ALIMI YAPACAK

TÜBİTAK, kendi bünyesinde farklı pozisyonlarda çalışmak üzere tecrübeli ve tecrübesiz olmak üzere 71 personel alımı gerçekleştirecek. Başvuruları listesini ve şartlarını yayınlayan TÜBİTAK personel alımı için ise son başvuru tarihi 13 Aralık 2019.

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları:

 

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
4) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlik ile herhangi bir ilişiği olmamak.
5) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
6) Alanında 2 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak ve istenilen tecrübeye sahip olduğunu çalışılan işyerleri ile SGK'dan alınacak belgeler ile ibraz etmek.
7) Adayların aşağıda belirtilen konularda bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olması tercih sebebidir.
• AR-GE amaçlı inşaat projelerinde görev almış olmak.
• Mekanik tesisatlarına ait proje ve Teknik Şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.
• Keşif, metraj, yaklaşık maliyet ve hakediş hazırlama konularında tecrübe sahibi olmak.
• Microsoft Office ve Autocad programlarını iyi derecede kullanabilmek.
• Uygulama alanlarında şantiye tecrübesine sahip olmak.
• Mekanik bakım, hidrolik, pnömatik ve sıhhi tesisatların yapılması ve kontrol edilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak

TÜBİTAK 71 PERSONEL ALIMI İLANI TAM METİN İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI 16 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 16 Müfettiş Yardımcısı alımı ilanı yayınladı. Bakanlığın duyurduğu kadro için şartlara uygun adayların 20 Aralık 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı personel alımı şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış KPSS sonuçları esas alınmak kaydıyla; iktisadi ve idari bilimler, siyasal bilgiler, hukuk, iktisat ve işletme fakültelerinden mezun olanlar için KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden, mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri ve inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için de KPSSP1 puan türünden en az 80 puan almış olmak.

ç) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

d) Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak.

e) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

SAĞLIK BAKANLIĞI 16 PERSONEL ALIMI İLANI TAM METİN İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 35 HEMŞİRE ALIMI YAPACAK!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun sözleşmeli 35 hemşire alımı ilanı yayınladı. Başvuru şartlarına uygun adayların 19 Aralık 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hemşire sözleşmeli personel alımı şartları:

1 - Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 - Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek, vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak.

4 - Başvuracak adayların 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmalıdır. 2018 KPSS-P94 puan türü esas alınacaktır.

5 - 5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin 5. Fıkrası (A)2 bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA 35 PERSONEL ALIMI İLANI TAM METİN İÇİN TIKLAYIN

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı 5 adet Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Başvuru şartlarına uygun adayların 16 Aralık 2019 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alım şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.)
b) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 70 (Yetmiş) ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 (Yüz) aday içerisinde bulunmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun şekilde başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100. aday ile eşit puana sahip aday/adaylar da sınava çağrılacaktır)
d) 01/01/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular)
e) Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmak,
f) Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir)
g) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)
h) Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
i) Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak,

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI TAM METİN İÇİN TIKLAYIN

YORUMLAR 1
  • Cüneyt 4 yıl önce Şikayet Et
    Alımlar çok az
    Cevapla