TÜBİTAK personel alımı başladı! Nasıl başvuru yapılır?

TÜBİTAK, lisans öğrenimine devam eden geçler arasında yetiştirmek üzere 44 Aday Araştırmacısı alımı yapacak. Savunma Sanayii Araştirma Ve Geliştirme Enstitüsü bünyesinde görev yapacak adaylar lisan eğitimlerini tamamladıktan sonra TÜBİTAK bünyesinde tam zamanlı olarak çalışma imkanına kavuşacak. Peki TÜBİTAK Aday Araştırmacısı alımına nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler?

TÜBİTAK personel alımı başladı! Nasıl başvuru yapılır?
TÜBİTAK personel alımı başladı! Nasıl başvuru yapılır?
GİRİŞ 10.12.2019 15:14 GÜNCELLEME 10.12.2019 15:15

TÜBİTAKSavunma Sanayii Araştirma Ve Geliştirme Enstitüsü'nde kısmi süreli 44 Aday Araştırmacı alımı yapacak. Lisans öğrenimine devam edene geçlerin arasında seçilecek olan adaylar, Savunma Sanayii Araştirma Ve Geliştirme Enstitüsü bünyesinde yetiştirilmek üzere seçilecek. Seçilen adaylar mesleki uygulama yaparak nitelikli Ar-Ge personeli olurken sonrasında tam zamanlı çalışma imkanına sahip olacak. Kısacası TÜBİTAK lisans eğitimi gören 44 genci kendi bünyesinde çalışabilecek donanımlı bir personel yetiştirmek üzere 44 Aday Araştırmacı alacak. Peki TÜBİTAK Aday Araştırmacısı olmanın şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

 

TÜBİTAK'IN PERSONEL ALIMI YAPACAĞI ALANLAR VE KONTENJANLARI

TÜBİTAK'ın Aday Araştırmacı alımı yapacağı personellerin tamamı Ankara'da görev yapacak.

İşte personel alımı yapılacak alanlar ve kontenjanları ve özel koşulları:

 

Bilgi İşlem ve Bilgi Güvenliği: 1

özeli Koşulları: Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Elektronik tasarım: 5
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Isıl pil üretim: 1
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Görüntü işletme algoritmaları: 2
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Hedef balistiği ve tapa: 4
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği veya Fizik Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak. 

Boyutsal kalite kontrol: 1
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Malzeme kalite kontrol: 1
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Mekatronik tasarım ve test: 2
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Mekanik tasarım: 2
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Optik tasarım: 1
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Fizik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Platform entegrasyon: 1
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak. 

Seyrüsefer ve navigasyon sistemleri: 2
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Sistem mühendisliği: 1
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Sevk, yakıt ve itki sistemleri: 1
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Tedarik yönetimi ve satınalma: 1
-Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği veya Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yapım, bakım, işletme: 2
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yazılım mimari tasarım, benzetim, gömülü sistem yazılımları, yazılım test: 11
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Yapısal ve ısıl analiz: 2
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Makina Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Enerjik malzemelerin geliştirilmesi, karakterizasyonu, üretimi ve uygulanması: 2
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kimya Mühendisliği veya Kimya Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak.

Uçuş Mekaniği: 1
Yükseköğretim kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümünün 4. sınıfında öğrenim görüyor olmak. 

TÜBİTAK PERSONEL ALIMI ŞARTLARI!

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. 

c) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

d) Ayda en az 3 (3*8 saat = 24 saat), en fazla 10 (10*8 saat = 80 saat) gün görev yapmasına engel bir durumu olmamak (Kısmi zamanlı çalışma süresinin toplamı değerlendirilecektir. 8 saat 1 güne tekabül etmektedir). 

e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak. 

i. Üniversite yerleştirme sıralamasında ilk 25.000’de olmak. 
ii. Ağırlıklı Genel Not Ortalaması 4’lük sistemde en az 2,75 olmak. Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir. 
iii. İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz). 

KPDS ÜDS YDS: 70
TOEFL IBT : 68
TOEFL CBT: 190
TOEFL PBT: 520
FCE: B
CAE: C
CPE: C

KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı 
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı 
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test 
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test 9 TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test 
FCE : First Certificate in English CAE : Certificate in Advanced English 
CPE : Certificate of Proficiency in English

BAŞVURU SÜRECİ 

a) İlana başvuruda bulunmak için “kariyer.sage.tubitak.gov.tr” internet adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kodu seçilerek, istenilen gerekli evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.

b) Başvuruların en geç 23/12/2019 saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir. 

c) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e/ii) maddesi uyarınca Adayların Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarına göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada işe alınacak personel sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır. 

d) Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvurabilecektir. İkiden fazla referans kodlu pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

e) Mülakata çağrılacak adaylara, istenilirse birim yetkililerince mülakat öncesi uygulama (Alan Bilgisi Sınavı) yaptırılabilecektir. 

f) Başvuru yapılırken aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. 

- Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (Başarı Sırasını gösteren) ve Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı). 
- Üniversite Öğrenci İşlerinden Onaylı Güncel Öğrenci Belgesi. 
- Ağırlıklı Genel Not Ortalamasını gösteren resmi ve güncel transkript belgesi,
- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya lisans öğrenimleri sırasında asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin eğitim dilinin %100 İngilizce olduğunu gösterir belge (üniversiteden alınmış ve onaylı). 
- Özgeçmiş (TC Kimlik numarası ve telefon numaralarını da içerecek şekilde renkli resimli olarak hazırlanması gerekmektedir.).

Not: ‘’Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, TÜBİTAK Başkanlığı’nın (www.tubitak.gov.tr) ve SAGE’nin (www.sage.tubitak.gov.tr) web sayfalarında ilan edilecek olup, mülakata girmeye hak kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine gönderilecektir.’’