ÖSYM Uzman Yardımcısı alımı devam ediyor! ÖSYM memur alımı başvuru şartları neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM ), memur alımı ilan yayınladı. Genel İdare Hizmetleri sınıfı bünyesinde görevlendirmek üzere yapacağı Uzman Yardımcısı alımında KPSS puanını esas alacak. İşte ÖSYM memur alım ilanı şartları...

ÖSYM Uzman Yardımcısı alımı devam ediyor! ÖSYM memur alımı başvuru şartları neler?
ÖSYM Uzman Yardımcısı alımı devam ediyor! ÖSYM memur alımı başvuru şartları neler?
GİRİŞ 19.12.2019 10:08 GÜNCELLEME 19.12.2019 10:09

ÖSYM, herkesin merakla beklediği memur alım ilanını duyurdu. Genel İdare Hizmetleri sınıfı bünyesinde istidam Uzman Yardımcısı alımı yapacak olan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi  KPSS Lisans puanları esas alarak en yüksekten sıralayarak 20 katına kadar adayları sınav için davet edecek.

Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada sınava tabi tutulacak adaylar arasından şartlara uygunluk gösteren ve yazılı sınava hak kazanan adaylar, 26/01/2020 Pazar günü Ankara’da sınava girecek. Peki ÖSYM memur alım ilanı şartları neler? ÖSYM Uzman Yardımcısı ilanına nasıl başvuru yapabilirim?

ÖSYM UZMAN YARDIMCISI MEMUR ALIM BAŞVURU ŞARTLARI

1) 2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, tabloda yer alan puan türlerine göre Arapça ve Rusça alanlarında asgari 70 puana, diğer alanlar için ise tabloda yer alan puan türlerine göre en az birinden asgari 75 puana sahip olmak. Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvuru süresi içerisinde 2018 veya 2019 yılı KPSS Lisans puanları esas alınmak suretiyle en yüksek puandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak, ilan edilen kadro sayısının 20 katı kadar aday yazılı sınava davet edilecektir (Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da giriş sınavına alınacaktır).

 

2) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölümlerinden birini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

4) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak. 

5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ

2018 veya 2019 yıllarında yapılan KPSS Lisans sınavları sonucunda, 100 puan üzerinden tabloda yer alan puan türlerine göre asgari puana sahip olan adaylardan, Kurumumuzdan görev talebinde bulunacaklar, bu ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlamak üzere 02/01/2020 tarihine kadar, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet adresinde yer alan “Sınav Başvuru Formu” nu doldurarak internet ortamında müracaat edeceklerdir.

YAZILI SINAV:

Yazılı sınava girecek adaylara 100 tam puan üzerinden olmak üzere yukarıdaki tabloda verilen öğrenim alanları itibarıyla ilgili konulardan %70 test ve %30 klasik usulde soru sorularak yazılı sınav yapılacaktır. Yazılı sınav sonuçları, Başkanlığımızın (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sınav tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde duyurulacaktır.

SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, bu sınavdan 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlara, sözlü sınav tarihinden en az on beş gün önce sınavın yapılacağı yer, gün ve saat yazılı veya elektronik ortamda (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.

Sözlü sınav öncesi adaylar, diplomalarının veya mezuniyet belgelerinin aslını veya Başkanlığımızca onaylı suretlerini Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Sözlü sınav, adayların,

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için elli puan, (b) ila (f) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir. 

ÖSYM UZMAN YARDIMCISI MEMUR ALIM RESMİ METNE ULAŞABİLİRSİN