PTT personel alımı ne zaman? PTT KPSS şartı getirdi?

PTT peronel alımı ilanı 2019 yılının en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. 2023 yılına kadar boş olan 55 bin personel alımı yapacağını duyuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, Personel alım şartları ve gerekli belgeleri açıkladı. Peki PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru ve başvuru şartları neler?

PTT personel alımı ne zaman? PTT KPSS şartı getirdi?
PTT personel alımı ne zaman? PTT KPSS şartı getirdi?
GİRİŞ 12.12.2019 11:02 GÜNCELLEME 12.12.2019 11:03
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

PTT personel alım şartları belli oldu. Yayımlanan resmi gazete ile  PTT personel alımına ilişkin başvuru şartları, istenen belgeler, personelin hak ve sorumlulukları gibi bilgiler duyuruldu. PTT 2023 yılına kadar 55 bin boş kadroyu duyuracağını duyurmuştu. Şimdi ise vatandaşlar 2019 yılı içerisinde yapılması beklenen alımların başlayacağı tarihi dört gözle bekliyor. Peki PTT personel alımı başvuru ve başvuru şartları neler? PTT personel alımı ne zaman? İşte detaylar...

 

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) 2023 yılına kadar 55 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Her yıl kademeli olarak boş kadroları dolduracağını ilan eden PTT şu ana kadar her hangi bir duyuruda bulunmadı. Fakat 2019 yılı içerisinde yapılacak alımla işaret eden kurumun Aralık ayı içerisinde beklenen alım tarihini açıklaması bekleniyor.

PTT PERSONEL ALIM ŞARTLARINI DEĞİŞTİRDİ

PTT tarafından durulacak personel alım ilanını bekleyen adaylar, başvuru şartlarındaki değişiklikle büyük üzüntüye uğradı. Başvuru yapmayı bekleyen adaylar açıklanan yaş şartına sevinirken, getirilen KPSS şartına ise tepki gösterdi.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

İşe alınacaklarda aranılacak genel şartlar şunlardır:

 

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.

f) Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

i) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.

j) KPSS’den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.

(2) PTT’de iş gücü hizmet alımı suretiyle görev yapan yüklenici firma elemanlarının PTT’nin açıktan personel alımı yoluyla yapılacak sınavlarına girmek istemeleri halinde, duyurunun yapıldığı tarih itibarıyla yüklenici firma değişimi hariç duyuruda belirtilen süre kadar aralıksız olarak görev yapıyor olmaları kaydıyla bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen otuz altı yaşından gün almamış olmak hükmü kırk bir yaşından gün almamış olmak olarak uygulanır.

UZMAN ERBAŞ PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

PTT PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

Resmi Gazete'de yayınlanan PTT personel alımı özel şartları şu şekilde açıklandı:

-  İşe alınacaklarda aranılan genel şartların yanında öğrenim durumu ve yabancı dil, deneyim, ikamet şartı, boy ve kilo gibi fiziksel özellikler Yönetmeliğe ekli (I) sayılı cetvel ile gösterilmiştir.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Ataması yapılacak personelden istenen belgeler şu şekilde:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

b) Öğrenim durumunu gösterir belge, 

c) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair belge,

ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,

d) İş isteme beyannamesi,

e) Mal bildirim beyannamesi,

f) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,

g) Başka kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,

ğ) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,

h) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu,

ı) Sınav ilanında istenecek diğer belgeler,

i) Deneyimli personel alımı kapsamında istihdam edilen personelin özgeçmişin de beyan ettiği iş tecrübelerine ilişkin çalışma belgeleri.

PTT PERSONEL ALIMI İLE ALAKALI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN METNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

YORUMLAR 1
  • alp-eren 2 yıl önce Şikayet Et
    işe girene kadar her türlü takla sonra kamu kurum diye işini aksatmaya başlıyor yurdum bazi insanı ptt kargo evde olduğum halde bina girisine evde degil notu bırakıp gidiyor bir çok böyle oldu.hakkiyla calisacak insanlara nasip olsun inşaallah.
    Cevapla