Zabıt Katibi alımı ilanı başvuru için son gün! Zabıt Katibi başvuru şartları neler?

Zabıt Katibi başvurusu için bugün son gün. Kamuda görevlendirilmek üzere 28 Zabıt Katibi alımı yapılacak. En az Orta öğretim mezunu şartı aranan Zabıt Katibi alımına önlisans ve lisans mezunu adaylarda başvurabilecek. Peki Zabıt Katibi başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? İşte tüm detaylar...

Zabıt Katibi alımı ilanı başvuru için son gün! Zabıt Katibi başvuru şartları neler?
Zabıt Katibi alımı ilanı başvuru için son gün! Zabıt Katibi başvuru şartları neler?
GİRİŞ 13.12.2019 13:54 GÜNCELLEME 13.12.2019 13:55
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Kamuda görevlendirilmek üzere 28 Zabıt katibi alımı yapılacak. Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istidam edilecek Zabıt Katiplerinden en az Orta öğretim mezunu olmak koşuluğu ile  önlisans ve lisans mezunu adaylarda başvuruda bulunabilecek. Ayırca Zabıt katibi adaylarından KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü esas alınarak alım gerçekleştirilecek. Başvuru için bugün son gün. Peki Zabıt Katibi başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Tüm detayları haberimizde derledik.

 

ZABIT KATİBİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

 

2) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3) Sözleşmeli Zabıt Katibi, Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen (Sıhhi Tesisat, Elektrik, Asansör, Soğutma ve İklimlendirme, Mobilya ve Dekorasyon ) pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 13/12/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 13/12/1984 ve sonrası olanlar müracaat edebilir.)

4) 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden, önlisans mezunları için KPSSP93 puan türünden, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak. e) Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etme sebebiyle herhangi bir Kurumca sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

6) Sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olanlar, fesih tarihinden itibaren bir yıldan önce tekrar sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilemezler. 

ZABIT KATİBİ PERSONEL ALIMI ÖZEL ŞARTLAR

a. Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak.(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b. Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak veya örgün eğitim sırasında bilgisayar eğitimi aldığını ve bu dersten başarılı olduğunu belgelemek. (Bu belgeler başvuru tarihleri (09/12/2019 - 13/12/2019) arasında Başkanlığımıza elden teslim edilecek veya 03124160290 nolu fakx’a gönderilecektir. Bu tarihler arasında belgesini göndermeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)

c. Başvurusu kabul edilen adayların tamamı, bilgisayar uygulama sınavına çağrılacaktır. 3 / 5 d. Uygulama sınavının tarihi, saati ve yeri www.yargitay.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

e. Uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan, üç dakikada en az doksan kelime yazma şartı aranacaktır.

f. Doğru kelime sayısının hesabında; verilen metne sadık kalıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisinde kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilecektir. (Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının % 40 tan fazla olması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilecektir.)

g. KPSS sınavından alınan puanın % 50’si ile bilgisayar uygulama sınavında yazılan en fazla kelime sayısı 100 puan kabul edilerek her bir doğru kelime karşılığı oluşan katsayı puanı ile yazılan kelime sayısının çarpımı suretiyle elde edilecek puanın % 50 sinin toplamı esas alınarak; en yüksek puandan başlanılarak, her öğrenim düzeyi için ilan edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

h. Sözlü sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade yeteneği, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.

i. Adayların aldıkları KPSS puanının % 35’i ve Uygulama sınav puanının % 35’i ile sözlü sınav puanının % 30’u esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucunda, nihai başarı listesi belirlenecektir. 

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

Yargıtay Başkanlığı bünyesinde istidam edilecek 28 Zabıt Katibi son başvuru tarihi olarak 13/12/2019 olarak açıklandı. 

Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

ZABIT KATİBİ PERSONEL ALIMI RESMİ METNE BURADAN ULABİLİRSİNİZ

YORUMLAR 1
  • Ergun 3 yıl önce Şikayet Et
    Üniversite li mezunu işsizim lise mezunu alım yapiliyor saçmalık
    Cevapla