KPSS 55 puanla İtfaiye Eri alımı ilanı duyuruldu! İtfaiye Eri başvuru şartları!

İtfaiye personel alımı için ilan yayınladı. Elazığ Bükardı Belediyesi, KPSSP3 puan türü esas alınarak yapılacak alımlarda en az 55 puan almak ve en az B sınıfı ehliyet sahibi olma şartı arıyor. Peki itfaiye alımı şartları ve özel şartlar neler? Nasıl başvuru yapılır? Sizler için bir araya getirdik.

KPSS 55 puanla İtfaiye Eri alımı ilanı duyuruldu! İtfaiye Eri başvuru şartları!
KPSS 55 puanla İtfaiye Eri alımı ilanı duyuruldu! İtfaiye Eri başvuru şartları!
GİRİŞ 12.12.2019 11:23 GÜNCELLEME 12.12.2019 11:24

Elazığ Bükardı Belediyesi bünyesinde istidam edilmek üzere İtfaiye Eri alımı ilanı yayınlandı. Belediye bünyesinde bulunan eksikliği tamamlamak için duyurulan ilanda KPSSP3 puan türünde en az 55 puan şartı aranıyor. Peki itfaiye alım şartları ve özel şartlar neler? Nasıl başvuru yapılır? Tüm detayları ile haberimizde...

 

İTFAİYE ERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1) Türk vatandaşı olmak, 

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

6) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

İTFAİYE ERİ PERSONEL ALIMI ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

a) İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P3 lisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 55 (ellibeş) puan almış olmak,

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak

e) İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında;

1) Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.bukardi.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

2) Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3) Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

4) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

5) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

6) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

7) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

8) 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

9) En az B sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar,sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için:

- Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 06.01.2020’dan 10.01.2020 Cuma günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler.

- Başvuru belgelerini Bükardı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

İTFAİYE ERİ PERSONEL ALIMI TAM METNİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ