Memura büyük af geliyor!

Tüm memurların geriye dönük 17 yıllık sicilleri affedilecek. Atılma zorlaşacak. Disiplin cezası alan aday memurun memuriyet umudu devam edecek.

Memura büyük af geliyor!
Memura büyük af geliyor!
GİRİŞ 09.01.2013 07:27 GÜNCELLEME 09.01.2013 15:45

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memuru sevindirecek 3 af paketi hazırladı. Bakanlığın hazırladığı "Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı" ile memurların tüm disiplin suçlarının affedilmesi öngörülüyor. Taslağa göre memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 1 Ocak 1995'den 11 Eylül 2012'ye kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilecek.

'Yüz kızartıcı'ya yok

Ancak; devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ile devlet sırlarını açığa vurma suçları nedeniyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları kapsam dışında.

Kapsama giren disiplin cezaları affedilirken, suçu işleyenler hakkında disiplin soruşturması ve kovuşturması yapılamayacak. Süren disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılacak. Kesinleşmişler uygulanmayacak. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki disiplin cezalarına dair kayıtlar, ilgililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalacak ve dosyalarından çıkarılacak. Disiplin cezalarının affı, ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden bir talep hakkı vermeyecek.

Asker kapsam dışı

Aldıkları disiplin cezalarına karşı daha önce dava açan memurlar, af yasası çıktıktan sonra 30 gün içinde davaya devam etmek istediklerini mahkemeye bildirmedikleri takdirde dava düşmüş sayılacak. Davasından vazgeçmeyen, ancak sonunda davayı kaybeden memurlar da bu aftan yararlanabilecek. Memura getirilen sicil affından 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ile 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu'na tabi personel yararlanamayacak.

Memuriyetten atma zorlaşıyor

Hazırlanan bir başka tasarıyla da memuriyetten atılma bir kademe zorlaştırılıyor. Tasarı, 657 sayılı kanunun 129'uncu maddesinde yer alan "memurluktan çıkarma cezası" ifadesinin "kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezası" olarak değiştirilmesini öngörüyor. Buna düzenlemeyle savunma hakkının kapsamı genişliyor. Memura, atılma öncesi kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesinin önünü açıyor.

Aday memura yeni haklar var

Aday memurlar 1 yıllık adaylık süresi içerisinde, işe birkaç defa geç gelmek gibi en küçük disiplin cezası aldıklarında asil memuriyete geçme hakkını kaybediyorlar. Yeni tasarıyla devlet memurluğundan çıkmayı gerektiren fiiller hariç, disiplin cezası alan aday memurların memurlukla ilişkileri kesilmeyecek. 657'nin ilgili maddesinde yapılacak değişiklikle aylıktan kesme cezası alan aday memurlar, ilişkileri kesilmek üzere disipline sevk edilecek.

YORUMLAR 6
 • ahmet ilhan 5 yıl önce Şikayet Et
  önce başörtüsü hürriyeti. sicil affından önce masum bayan memurlara kur'anın emri olan örtü hürriyeti verilsin. rahmetli islam kahramanı şehid adnan menderes 1 aylık iktidarında ezanı muhammedi (sav) yasağını kaldırmıştı. biz örtü hürriyetinde 10 yıldır çok geç kaldık. ezanı muhammedi (sav) hürriyeti ülkeyi 50 yıl birden kalkındırdı. örtü hürriyeti inşaALLAH ülkemizi 100 yıl birden kalkındıracak. rabbimiz büyük lutuf sahibidir. rabbim biz bacılarımıza gerçek örtü hürriyeti ancak senin lutfunla olacağına yürekten inanıyoruz. örtü hürriyeti hangi kahramana nasib olur, biz gerçekten bilemeyiz.
  Cevapla
 • CENGAVER 5 yıl önce Şikayet Et
  ilk önce memurların aile bütünlüğünü sağlayın !. acilen aile bütünlüğüklerinin sağlanması lazım, eşler arası mesafenin 90 km gibi zalimce bir mesafeden en fazla 20- 25 km düşürülmeli, hiç bir aile anne başka yerde, baba başka yerde çocuklar arada rezil olmamalı, becayiş sistemi tüm kurumlara getirilmeli, eş durumu tayinlerinde kadro derece farkı kaldırılarak bunun yerine eşlerin karşılıklı rızası sonucu isteyen eş diğerinin yanına kolaylıkla tayini yapılabilmeli, bozun bu ingiliz oyununu, son yıllarda aile bütünlükleri büyük oranda parçalandı, aile bütünlüğü parçalanmış bir toplum daha fazla dayanamaz çöker,
  Cevapla
 • Abdullah Genc 5 yıl önce Şikayet Et
  memuriyetten atılma kolaylaşsın. gericilik-şeriat bahaneleriyle alınan disiplin cezaları hariç diğerleri affedilmesin. rüşvetçinin, tacizcinin cezası niye affediliyor?! işini hakkıyla yapmayan, savsaklayan, şikayet konusu olan kişiler disipline sevkedilsin, basit maaş kesme cezalarıyla kurtulamasın. devlet, sırtını dayama kapısı olmasın. hakkıyla memuriyeti yapacaklar o görevlere gelsin. memuriyete can atan nice vatandaş var. bu anlamda özel sektör mantığı olsun, keyfi işten atmalar anlamında değil.
  Cevapla
 • remzi 5 yıl önce Şikayet Et
  iş garantisi özel sektör içinde uygulansın. ben memurum ama özel sektör çalışanları içinde tedbirler alınsın işçisini çıkaran işverene ağır yaptırımlar gelsin özel sektörde herşey pamuk ipliğine bağlı
  Cevapla
 • anadolubeyi 5 yıl önce Şikayet Et
  müthiş bir haber. bozdurun bozdurun harcayın. memurlarla bu kadar alay edilmesini size yakıştıramıyorum. memurun derdi bu mu?
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle