2023 yılı illerin nüfus rakamları tahmini!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2008 veri tabanı esas alınarak TÜİK ve Hacettepe Üniversitesi'nden 2 uzman tarafından hazırlanan projeskyonda 2023 yılı Türkiye'nin il il nüfus artışı ortaya konuldu.

2023 yılı illerin nüfus rakamları tahmini!
2023 yılı illerin nüfus rakamları tahmini!
GİRİŞ 20.05.2010 11:21 GÜNCELLEME 20.05.2010 11:21

Ülke nüfusunun yaklaşık 5'te birinin yaşadığı İstanbul, 2023'te 15 milyonu aşacak. Başkent Ankara'nın nüfusu 5,5 milyona, İzmir'in 4,5 milyona, Bursa'nın 3,4 milyona ulaşacak.

TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde görevli Uzman Yardımcısı Mehmet Doğu Karakaya ile Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Teknik Demografi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Sinan Türkyılmaz, ''Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü olan 2023 yılı için il ve bölge düzeylerinde nüfus projeksiyonu'' hazırladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2008 veri tabanı esas alınan çalışma, varsayımlar ile kuşak-bileşenler yöntemini kullanarak gerçekleştirilen 81 il düzeyindeki ilk projeksiyon. 

TÜİK'in yaptığı projeksiyonlar, toplam ülke nüfusunu esas alıyor. Seçilmiş bazı iller düzeyinde de projeksiyonlar bulunuyor ancak bu çalışma, 81 ilin tamamını kapsayan ilk projeksiyon olma özelliğini taşıyor. 

NÜFUS BATIDA YOĞUNLAŞACAK

TÜİK tarafından düzenlenen 19. İstatistik Araştırma Sempozyumunda sunulan bildiriye göre, 72 milyonluk ülke nüfusu için 3 farklı modelle projeksiyon yapıldı. Söz konusu modeller uyarınca nüfus, azalan bir artış hızıyla 2023'te 81-83 milyon arasında bir değere ulaşacak.

Doğum oranının azalacağı, yaşlı nüfusun artacağı Türkiye'de, göç nedeniyle nüfus batıda yoğunlaşacak, az gelişmiş küçük iller daha da küçülecek. Bu çerçevede, 2023 itibariyle 49 ilin nüfusunda artış, 32 ilin nüfusunda ise azalma gözlenecek.

Doğum-ölüm oranları ve göç unsuru gözetilerek hazırlanan varsayımlar çerçevesinde, bugün 13 milyonu bulan İstanbul nüfusu, 2023'te 15,2 milyona ulaşacak. Ankara 4,6 milyondan 5,5 milyona, İzmir 3,8 milyondan 4,5 milyona çıkacak.

Sanayi kentlerinden Kocaeli'nin nüfusu 2,1 milyona, Bursa'nın nüfusu da 3,4 milyona yükselecek.

Turizmin yoğun olduğu güney illerinden Antalya'da nüfus 1,9 milyondan 2,6 milyona, Muğla'dan 800 binden 1 milyona, Aydın'da yaklaşık 1 milyondan 1,2 milyona çıkacak.

Son yıllarda büyük ölçüde doğu ve güneydoğudan göç alan Adana 2,1 milyona, Mersin 1,7 milyona ulaşacak.

Bölgesel cazibe merkezlerinden Şanlıurfa'nın ve Gaziantep'in nüfusu 2'şer milyon, Diyarbakır'ın 1,7 milyon, Konya'nın 2,1 milyon, Kayseri'nin 1,4 milyon, Trabzon'un 752 bin olacak. 

BAYBURT, 49 BİNE KADAR GERİLEYECEK 

Öte yandan, projeksiyon çerçevesinde göç veren az gelişmiş kentlerin nüfusunun daha da daralacağı öngörülüyor.

Nüfusun azalacağı hesaplanan illerden Erzurum'da nüfus 483 bine, Kars'ta 215 bine, Muş'ta 238 bine, Sivas'ta 497 bine, Yozgat'ta 290 bine, Ardahan'da 77 bine kadar gerileyecek.

Türkiye'nin bugün yaklaşık 75 bin kişi ile en az nüfusa sahip ili Bayburt'ta nüfusun 2023'te 49 bin nüfusa kadar düşmesi öngörülüyor.

En az nüfusa sahip 2. il olan Tunceli'de ise projeksiyona göre göreli artış meydana geliyor ve nüfusun 95 bini bulabileceği bekleniyor. 

NÜFUS DAĞILIMI DEĞİŞİYOR 

Çalışmanın danışmanlığını üstlenen Doç. Dr. Türkyılmaz tabloyu A.A muhabirine değerlendirirken, sanayinin, turizmin yoğun olduğu batı illerinde nüfus artışı öngörüldüğünü, ancak bu artışın doğum ve ölüm gibi doğal nedenlerden çok göçe dayandığını söyledi.

Türkyılmaz, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

- Türkiye Cumhuriyeti, 100. yılında yaklaşık 82 milyon nüfuslu, yaşlı oranının artık yüzde 10'lara ulaştığı, doğurganlık hızının yavaşladığı bir ülke olacak. Göçün etkisiyle batı illerinin nüfuslarının daha da artacağı, küçük illerin daha da küçüleceği söylenebilir.

- Nüfusun dağılımı değişiyor. Hem coğrafi hem demografik açıdan. Demografik yönüyle yaşlı nüfusun oranı artıyor, genç nüfusun oranı düşüyor. Coğrafi açıdan da cazibe merkezleri oluşuyor. Bunlar hem bölgesel hem de ülke genelinde cazibe merkezleri...ve küçük iller daha fazla küçülme, büyük iller daha fazla büyüme eğilimine giriyor.

- Özellikle Doğu, İç Anadolu veya Kuzey Karadeniz illerinden göç devam ediyor. İnsanlar büyük ölçüde iş için geliyorlar. Doğu illerindeki güvenlik gerekçesini de göz ardı etmemek gerekiyor.

- Türkiye'nin doğurganlık hızı 2,17, İstanbul'un 1,8. Yani 2'nin altına inmiş durumda. Başka bir ifadeyle İstanbul'a hiç göç olmasa kentin nüfusu artmayacak. Fakat göç yoğun olarak devam ediyor. 

DOĞURGANLIK HIZI, 2,1 ÇOCUĞA GERİLİYOR 

- Nüfus yaşlanmaya başlıyor: Hep genç nüfusla bilinen Türkiye'de doğurganlığın düşmesi, sağlık koşullarındaki iyileşmeden dolayı yaşam süresinin uzamasıyla yaş yapısında değişmeler başladı.

Avrupa'daki gibi yaşlı nüfusun yüzde 17-18'lerde olduğu bir yapı değil ama yüzde 3-4 düzeyindeki 65 yaş üstü nüfus, günümüzde yüzde 7 civarında.

Projeksiyonlar, 2023'te yüzde 10'lara yaklaşacağını gösteriyor. Bu da nüfusun yaşlanmaya başladığını gösteriyor. Gelecek için yaşlılıkla ilgili bazı önlemlerin, düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekiyor.

- Nüfus artış hızı yavaşlıyor: Türkiye'de doğurganlık, yenilenme seviyesi dediğimiz 2,1 çocuk, yani bir kadının arkasında 2,1 çocuk bırakması dediğimiz seviyeye yaklaşıyor. Günümüzde 2,14-2,17 seviyesinde. Avrupa'daki doğurganlık hızı, 1,2-1,8 çocuk arasında. 

''NÜFUSUN SAYISI DEĞİL, NİTELİĞİ ÖNEMLİ'' 

- Nüfusun niteliği önemli. Biz 2023'te 82 milyon değil, 100 milyon olsak neler değişir diye sormak lazım. Bu nasıl bir 100 milyon?

Dağılım olarak yaşlısı çok olan bir 100 milyon ama daha niteliğe dönecek olursak üniversite mezununun, sanayide, tarımda çalışanın, kadın istihdamının, işsizlik oranının kaç olduğu bir nüfus, ona bakmak lazım.

Bunu projekte etmek çok daha zor. Bu nedenle 82 milyonun pozitif mi, negatif mi bir şey olabileceğini söylemekte güçlük çekiyorum.

- İçi rahatlatan şey gelişmemişlik göstergesi olan bebek ölümü gibi sağlık hizmetlerinden yararlanmada, kadınların eğitiminde, yükseköğretime devamdaki iyileşmeler.

Bunlar dolaylı ve dolaysız olarak ülkeyi de değiştirmeye başlıyor. O yönden belki daha ümitle bakılabilir ama öbür taraftan çok niteliksiz, zorla göç etmiş nüfusun metropollerin kıyılarına atılması ve bundan kaynaklanacak sorunlar da başka bir tartışma konusu olur. 

DOĞUM, ÖLÜM VE GÖÇ FAKTÖRLERİ DİKKATE ALINDI 

Türkyılmaz, çalışma yöntemlerine ilişkin bilgi verirken de nüfusu doğum, ölüm, göç olmak üzere 3 faktörün etkilediğini belirterek, geçmişten gelen eğilimlere göre doğum hızları ve ölümlülük paterni belirlemenin zor olmadığını, asıl sıkıntının ''göç'' kavramında yaşandığını anlattı.

Göçün tanımından kapsamına bir çok farklı yaklaşım bulunduğunu belirten Türkyılmaz, çalışmada ADNKS'ye göre 2007-2008 arasındaki yer değiştirmeleri göç olarak kabul ettiklerini söyledi.

Ahmet Sinan Türkyılmaz, söz konusu verileri programa aktardıklarını ve bilgi birikimleri üzerinden ''azalma ya da yükselme şu noktalarda yavaşlar'' gibi fikirler yürüterek, trendleri belirlediklerini söyledi.

Türkyılmaz, ''Nüfus projeksiyonları TÜİK tarafından hep ülke geneli için yapılıyor. İl düzeyinde bizim çalıştığımız ayrıntıdaki tekniklerle, ''kuşak bileşen yöntemi'' diyoruz buna, yapılmış ve her il için gerçekleştirilmiş akademik bir çalışma yok'' dedi.

Sinan Türkyılmaz, çalışmanın bu yönüyle son dönemde önem kazanan iller ve bölgeler düzeyindeki kalkınma programlarına önemli altlık oluşturacağına işaret etti. 

İLLERİN 2010, 2013, 2018 VE 2023 NÜFUSLARI 

81 il bazında, 2008-2023 dönemini kapsayan projeksiyon çalışmasına göre, çelişmiş yıllara ilişkin nüfus projeksiyonları şöyle:
İLLER               2010       2013            2018         2023  
  -----              ---------    ---------         ---------      --------- 
Adana         2.053.465  2.088.667  2.132.063  2.153.855
Adıyaman       586.015     585.186     576.566     557.418
Afyon             699.435     699.222     690.944     673.358
Ağrı                529.263    522.044    502.477    474.444
Amasya          321.808    317.933    308.935    296.637
Ankara        4.686.009  4.885.314  5.200.437  5.486,347
Antalya       1.960.779  2.112.823  2.364.692  2.609.451
Artvin            162.654    156.276    144.708    131.634
Aydın            995.256  1.039.498  1.111.880  1.180.970
Balıkesir    1.151.826  1.182.196  1.227.914  1.266.700
Bilecik          193.516    193.554    192.431    189.719
Bingöl          262.113    271.191    285.864    299.070
Bitlis            323.902    317.820    303.224    283.054
Bolu            268.277    266.087    259.305    248.705
Burdur        246.624    244.404    238.345    229.800
Bursa      2.629.919  2.813.935  3.122.382  3.429.760
Çanakkale  480.358    488.070    499.377    508.225
Çankırı        178.941    182.606    187.140    189.188
Çorum        536.874    521.868    491.257    452.715
Denizli        934.733    958.709    994.970  1.026.139
Diyarbakır1.531.760  1.587.863  1.670.933  1.733.314
Edirne        393.537    391.225    385.850    378.273
Elazığ        548.206    547.831    543.067    532.139
Erzincan    210.123    208.845    205.292    199.393
Erzurum    744.843    694.706    597.331    483.059
Eskişehir   768.363    807.893    871.942    932.689
Gaziantep1.673.920  1.763.230  1.900.432  2.019.404
Giresun     425.732    430.608    436.138    437.327
Gümüşhane133.805    137.039    141.200    143.064
Hakkari     280.518    314.949    375.488    438.342
Hatay    1.449.059  1.500.126  1.578.655  1.649.929
Isparta    412.916    419.760    427.768    431.372
Mersin  1.626.691  1.659.526  1.705.843  1.738.811
İstanbul13.050.933 13.571.135 14.407.233 15.188.562
İzmir      3.900.770  4.055.605  4.304.649  4.537.049
Kars         302.562    286.295    253.943    215.307
Kastamonu361.138    361.121    358.235    350.965
Kayseri    1.217.110  1.264.676  1.339.823  1.407.814
Kırklareli   337.576    338.173    338.349    337.190
Kırşehir     220.861    217.098    208.230    195.804
Kocaeli    1.573.424  1.699.004  1.908.939  2.116.643
Konya      2.004.743  2.050.921  2.111.845  2.152.428
Kütahya      556.534    539.844    505.554    463.394
Malatya      739.902    748.731    761.343    769.736
Manisa     1.342.281  1.379.025  1.435.691  1.485.038
Kah.Maraş  1.070.647  1.131.705  1.230.314  1.324.693
Mardin       761.087    775.180    792.768    798.975
Muğla        824.009    872.597    952.629  1.030.489
Muş          386.845    358.135    303.076    238.884
Nevşehir     284.083    287.204    291.079    292.890
Niğde        350.013    366.502    391.436    412.758
Ordu         721.843    723.376    720.102    708.253
Rize         320.057    320.372    319.334    315.999
Sakarya      874.881    908.937    962.535  1.011.504
Samsun     1.243.063  1.254.323  1.266.147  1.266.677
Siirt        317.155    344.970    395.875    450.348
Sinop        202.463    204.724    207.404    207.696
Sivas        620.350    599.974    555.460    497.388
Tekirdağ     834.868    932.255  1.097.284  1.263.229
Tokat        619.250    619.802    613.781    597.741
Trabzon      751.839    754.895    756.547    751.764
Tunceli       87.764     89.706     92.700     95.031
Şanlıurfa  1.630.731  1.716.085  1.856.962  1.991.188
Uşak         334.720    334.453    331.276    324.570
Van        1.051.872  1.125.180  1.250.414  1.376.083
Yozgat       464.120    430.652    366.183    290.133
Zonguldak    620.069    620.198    616.773    607.824
Aksaray      378.316    388.990    404.248    415.982
Bayburt       72.809     68.106     59.193     48.788
Karaman      236.899    246.889    263.218    278.635
Kırıkkale    272.884    261.793    239.463    212.128
Batman       506.690    539.309    595.643    652.230
Şırnak       458.158    504.989    591.400    685.797
Bartın       190.357    197.658    209.303    219.676
Ardahan      107.690    100.441     87.273     72.630
Iğdır        182.881    180.291    173.562    163.550
Yalova       220.737    256.136    315.925    375.978
Karabük      216.389    216.172    214.829    211.947
Kilis        124.843    130.407    138.891    146.151
Osmaniye     480.250    518.737    541.319    577.325
Düzce        337.201    349.642    369.165    386.540

YORUMLAR 14
 • Bozkurt Yurdum 8 yıl önce Şikayet Et
  2023 te türkiye olurmu. ABD ve emperyalist güçler bizi 2023 e kadar rahat bırakmaz merak etmeyin. Şimdiden doğuya ara gazı verip zaten birbirimize düşürdüler. o tarihe kadar çoktan bölünürüz. 2002 den bu yana hiç bu kadar ayrışmamış hiç bu kadar birbirimizden uzaklaşmamıştık. Ne yazıkki artık BARIŞ SONSUZ BİR RÜYADIR.
  Cevapla
 • alihan tanrioven 8 yıl önce Şikayet Et
  dogu ve bati farki. kisa ve oz konusmak gerekirse ve bundan cikartilicak birsey varsa dikkat edin dogudaki kurtlerin sayisi gittikce batiya kayiyor yani kurtler dogudan batiya goc edecek bi atasozu hosuma gitti
  Cevapla
 • ufuk uçar 8 yıl önce Şikayet Et
  Bakbakanın Teşviki İşe Yarayacak Demek ki!. Oh oh doğuralım,doğurtalım çoğalalım! Bakamazsak veriveririz yurda falan orda da tecavüz edilir ama olsun! Emir büyük yerden!
  Cevapla
 • Musa Turdağı 8 yıl önce Şikayet Et
  2023..... İslamın hakimiyet yılları. Hz.İsanın tanınacağı yıllar. Güzel günlerin başlangıcı...
  Cevapla
 • kaan 8 yıl önce Şikayet Et
  trakya ve egeye teşvik şart. dostum karadeniz adına üzülme istersen..bugün nüfus dinamiklerine bakarsan ülke nüfusunu en çok artıranların ilki güneydoğu diğeride karadenizdir..fakat karadenizde çok büyük göç vardır...mesela istanbulda 450 bin samsun doğumlu var..bunların istanbul doğumlu olan çocuklarınıda hesap et..500 bin trabzon doğumlu var..onlarında çocuklarını hesap et..400 bin sivas doğumlu var.. vs..yani buradaki sorun daha çok göçten..burada bakılması gereken doğum oranı..en az doğum oranı trakya ve egede..bence buralara teşvi
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle