PTT'ye 1.500 eleman alınacak

PTT, 500’ü gişe memuru, bini de dağıtıcı olmak üzere toplam 1500 eleman alacak. Personel alımı ne zaman ve ne şekilde yapılacak? Açıklama şöyle:

PTT'ye 1.500 eleman alınacak
PTT'ye 1.500 eleman alınacak
GİRİŞ 05.02.2006 11:18 GÜNCELLEME 05.02.2006 11:18

BASK ve Bağımsız Haber-Sen Genel Başkanı Resul Akay, PTT Genel Müdürü Osman Tural’ı ziyaret ederek PTT’de görevli dağıtıcı ve gişe memuru, şoför ve diğer personelin ek ödeme, personel yetersizliği, postacı kıyafetleri, toplu taşım kartları, ücret adaletsizliği ve benzer sorunları içeren bir rapor sundu.


Akay, yaptığı açıklamada, Genel Müdür Tural’ın, personel yetersizliği konusunda sendikanın görüşlerine katıldığını ve bu sorunları çözmek için başta Türk Telekom olmak üzere özelleştirilen kuruluşlardan 500’ü aşkın gişe memurunu havuzdan alınması yönünde bir çalışma yaptıklarını anlattı. Akay, Tural’ın ayrıca bu yılın temmuz ayında yapılacak olan KPSS sınavını kazanan lise mezunları içerisinden bini aşkın dağıtıcı personel almayı kararlaştırdıklarını söylediğini de aktardı.

PTT’NİN SORUNLARI


BASK Genel Başkanı Resul Akay’ın PTT Genel Müdürüne sunduğu raporda, sorunlar şu şekilde sıralandı:
'Personel Yetersizliği: PTT personelinin yaş ortalaması giderek yükselmektedir. Dahası PTT personeli oldukça yaşlanmıştır. Dağıtıcıların 55 yaşında emekliye sevk edilmesinin temelinde; dağıtım hizmetlerinin zorluğu yüzünden dağıtıcı personel sayısız meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. Son yıllarda, personel derhal emekli dilekçesi vermektedir. Bu durumun önüne geçilmediği takdirde önümüzdeki yıllarda PTT hizmetleri tamamen tıkanacaktır.
Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan nakil yoluyla veya açıktan atama yoluyla 30 yaşını aşmamış personelin istihdamı sağlanmalıdır.
-Ek Ödemeler: PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı tasfiye edilmiş, sandıkta biriken anaparalar hak sahiplerine dağıtılmış, nemalarının yüzde 30’u Maliye Bakanlığına, yüzde 70’i PTT Genel Müdürlüğüne aktarılmıştır. PTT Genel
Müdürlüğüne aktarılan tutarın PTT’nin modernizasyonuna, otomasyonuna, taşıt alınmasına ve temininde güçlük çekilen personele (3000) ek gösterge tutarını geçmemek üzere ek ödeme yapılması şeklinde harcanması hükme bağlanmıştır.
Yasal düzenlemedeki genel hükümler dikkate alınmadan İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya il merkezlerinde görevli bir kısım personele ek ödeme yapılmış, diğer illerde benzer koşullarda çalışan personel bu ödemelerden mahrum bırakılmıştır. Ek ödemenin PTT’nin ana hizmet birimlerinde fiilen çalışan personele yapılmasını yararlı olacaktır.
-Dağıtıcı Kıyafetleri: 2005-2006 Kış sezonunu için verilmesi gereken kışlık elbiseler henüz verilmemiştir.
Kışlık elbiselerin henüz verilmediği, kimi bölgelerde bir- iki ay sonra havaların ısınacağı dikkate alındığında gecikmenin yaratacağı huzursuzluğun boyutu daha iyi anlaşılacaktır. Kışlık elbiselerin geldiği aşama konusunda Genel Müdürlükçe bir genelge yapılarak tüm personele duyurulmasını yararlı görmekteyiz.
-Toplu Taşım Kartı: Dağıtıcı personelin, dağıtım yerlerine gidiş ve dönüşlerinde başta özel halk otobüsleri olmak üzere belediye otobüslerini kullandıkları ve bu sırada çeşitli sorunlar yaşadıkları dikkate alınarak, dağıtıcı personele paso veya abonman bileti temin edilmesi gerekmektedir.
-APS, Koli ve Taahhütlü hizmetlerinde çalışanlara hukuksuz uygulama yapılıyor: Koli, mübadele, APS ve taahhütlü servislerinde altıncı gün ve nöbetli olarak çalışan personele 3’üncü düzey yerine, 2’nci düzeyden ücret ödenmekte ve hak edişlerinde de çeşitli sorunlar yaşanmaktadır.
-Şoför Personelin Sorunları: Gelen ve giden postayı PTT Merkezlerine ulaştırmakla ve diğer ulaşım hizmet görevlerini yapmakla görevli şoförler kaza yaptıkları takdirde araçta meydana gelen hasar şoförlerden tazmin edilmektedir. PTT’ye ait araçlara kasko yaptırılmalıdır.
-Ücret adaletsizliği: PTT Genel Müdürlüğünün açık emrine rağmen ücretlerde kısıtlamaya gidilmektedir. PTT Başmüdürlerindeki bu uygulamanın temelinde; Başmüdürlüğü kara geçirmek veya zararı aza indirme arzusu yatmaktadır.'

YAZDIR