Uzman erbaş alımı: 2020 Uzman Çavuş alımı başvuruları yarın bitiyor!

2020 Uzman Erbaş alımı için başvurular için yarın son gün. Sahil Güvenlik Komutanlığı yayınlanan ilan ile Serdümen, Kurbağa adam, Topçu, Elektrikçi ve Motorcu olmak üzere farklı branşlarda 175 Uzman Erbaş/ Uzman Çavuş alımı yapılacak.

Uzman erbaş alımı: 2020 Uzman Çavuş alımı başvuruları yarın bitiyor!
Uzman erbaş alımı: 2020 Uzman Çavuş alımı başvuruları yarın bitiyor!
GİRİŞ 12.03.2020 11:52 GÜNCELLEME 12.03.2020 11:53

2020 Uzman Erbaş başvuruları için son gün. Bu yıl içerisinde herkesin merakla beklediği başvurular başladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan duru ile farklı branş ve pozisyonlarda görevlendirilecek olan adaylar, Serdümen, Kurbağa adam, Topçu, Elektrikçi ve Motorcu kadrolarında görevlendirilecek. 175 Uzman er ve erbaş alımı başvuruları ise önümüzdeki hafta başlayacak. 

 

2020 UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞEKLİ

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan duyuru ile alımı yapılacak olan 175 Uzman Erbaş alımı başvuruları 3 Mart 2020 tarihinde başlayacak. Adaylar 13 Mart 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecek.

Ayrıca başvurular www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden E- Devlet aracılığı ile alınacak. İnternet ortamı haricinde posta yolu ile başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak.

 

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

MOTORCU: Motorcu branşında 60 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer unsurlarında (Gemi/Bot vb.) Motorcu sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma veya  Meslek Liselerinin Gemi Makineleri bölümü mezunu olup, askerlik hizmetini yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor.

ELEKTRİKÇİ: Elektrikçi branşında 15 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer unsurlarında (Gemi/Bot vb.) Elektrikçi sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor.

TOPÇU: Topçu branşında 40 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Topçu sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor.

SERDÜMEN: Serdümen branşında 30 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Serdümen sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor.

KURBAĞA ADAM: Kaplumbağa adam branşında 30 Uzman Erbaş alımı gerçekleştirilecek. Adaylarda Askerlik hizmetini Kurbağaadam/Dalgıç sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olma şartı aranıyor.

UZMAN ERBAŞ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Duyurulan 2020 Uzman Erbaş başvuru şartları şu şekilde;

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2. En az lise mezunu olmak,

3. 2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Mart 2015 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

6. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-14’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

7. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir), Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2020 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir)),

8. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

9. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

10. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,

11. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

12. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

13. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

14. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

15. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

16. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

17. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),

18. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.)

2020 UZMAN ERBAŞ ALIMI RESMİ METNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ