2020 İtfaiye Eri alımı ne zaman? KPSS 60 puanla alımlar başlayacak!

İtfaiye Eri alımı ne zaman başlayacak? Sivas Belediyesi tarafından duyurulan ilan ile 67 İtfaiye eri alımı yapılacak. En az lise mezunu olma şartı aranan adaylardan öncelikle KPSS 60 puan alma şartı aranıyor. İşte 2020 İtfaiye Eri alımı...

2020 İtfaiye Eri alımı ne zaman? KPSS 60 puanla alımlar başlayacak!
2020 İtfaiye Eri alımı ne zaman? KPSS 60 puanla alımlar başlayacak!
GİRİŞ 02.03.2020 14:10 GÜNCELLEME 02.03.2020 14:11

İtfaiye Eri alımı yapılacak. Sivas Belediyesi tarafından yayınladığı ilan ile 67 İtfaiye Eri alımı yapacağını duyurdu. En az 60 KPSS puan şartı aranan alımlarda Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu şartı aranıyor. Peki İtfaiye Eri alımı başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman başlayacak? Tüm detaylar haberimizde...

 

İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- Türk vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

- Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak, 

- Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2020 İTFAİYE ERİ ÖZEL ŞARTLAR!

- İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSSP93, KPSSP94 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliği'nin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az , kadınlarda en az boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte itfaiye eri için 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır,

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmalar

- İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Sivas Belediyesi İtfaiye Eri başvurusu için gerekli belgeler şu şekilde;

- İş Talep Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.sivas.bel.tr internet adresinden temin edilecektir,

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

2020 İTFAİYE ERİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sivas Belediyesi İtfaiye Eri alımı başvurusu 16 Mart 2020 tarihinde başlayacak. 20 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

İnternet üzerinden başvuru kabul etmeyen Sivas Belediyesi, başvuruları şahsen Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Müracaat Masası vasıtası ile alacak. 

2020 İTFAİYE ERİ ALIMI RESMİ METİN İÇİN TIKLAYINIZ