TCMB 25 personel alımı yapacak! KPSS şartı yok!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) personel alımı son başvuru için süre daralıyor. Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecek mühendis adayları için başvuru şartları ve detaylarına ilişkin gerekli bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

TCMB 25 personel alımı yapacak! KPSS şartı yok!
TCMB 25 personel alımı yapacak! KPSS şartı yok!
GİRİŞ 02.03.2020 14:06 GÜNCELLEME 02.03.2020 14:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) personel alımı son başvuru tarihi için son 2 gün kaldı. Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istidam edilmek üzere alımı yapılacak 25 Mühendis adayı için TCMB İK sayfasında başvur sürecine dait tüm detaylara yer verildi. 

 

 

Alımı yapılacak adaylar bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarının ve bu altyapıların güvenliğinin ve sürekliliği sağlamak üzere görevlendirilecek. 

TCMB BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 

 

- Kamu haklarından yasaklı olmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

- Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

- Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak. 
 - En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği lisans eğitimini tamamlamış olmak.
- Son başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak. 
- Son başvuru tarihi itibarıyla son beş yıl içinde yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 84 puan almış olmak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURULAR İÇİN SON 2 GÜN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan ilan göre Bilgisayar Mühendisi alımı başvuruları 7 Şubat 2020 tarihinde başladı. Adaylara 5 Mart 2020 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları için süre tanındı. 

TCMB BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ ALIMI RESMİ İLAN İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KILAVUZU

ETİKETLER
mühendis alımı
YAZDIR