Kırsal kalkınma destekleri yeni kararlarla artıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında, 5 yıldan az olmamak üzere kiralanmış mülk üzerine yapılacak yatırımlara da destek verilecek.

Kırsal kalkınma destekleri yeni kararlarla artıyor
Kırsal kalkınma destekleri yeni kararlarla artıyor
GİRİŞ 17.02.2021 15:42 GÜNCELLEME 17.02.2021 16:42

Bakanlık tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 5 yıldan az olmamak üzere kiralanmış mülk üzerine yapılacak yatırımlar destek kapsamına alındı. Ayrıca, tarımsal amaçlı kooperatiflerce yapılacak yatırımlarda kira süresi şartı aranmayacak.

Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişilerin, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne, Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi'ne veya Bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerinin herhangi birine son başvuru tarihinden önce kayıtlı olması gerekecek.

Kendi isteğiyle proje uygulamaktan vazgeçmesi nedeniyle projesi için fesih işlemi uygulanmış yatırımcılar hariç, geçmiş tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak feshedilmiş proje başvuruları olan yatırımcılar 5 yıl hibe başvurusunda bulunamayacak. Ayrıca, hibe sözleşmesi imzalayan ancak yatırımını henüz nihai rapora bağlayamayan, geçmiş tebliğler kapsamında hibe programından yararlanmış ancak fesih sürecinde bulunan proje başvuruları olan yatırımcılar hibe başvurusu yapamayacak.

Öte yandan, Bakanlığın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik bitkisel ürün yetiştiriciliği ile tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği konularında sulama sistemleri destek kapsamında değerlendirilecek.

Yatırımcılar, çevrim içi olarak sisteme girdikleri ve ekledikleri tüm belgeleri kapsayan başvuru dosyalarını ve yayımlanan mevzuata uygun yaptıkları inşaat, makine, ekipman ve malzeme alımlarına ilişkin ihaleye esas satın alma belgelerinin aslı ve bir suretiyle sipariş mektuplarının aslı ve bir suretini hibe sözleşmesi ekinde ilgili il müdürlüğüne elden teslim edecekler.

Tebliğler, 21 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere bugünden itibaren yürürlüğe girdi.