Astsubay alımları devam ediyor! 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?

2020 Astsubay alımı başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda KPSS şartlı ve KPSS şartsız olmak üzere 175 sözleşmeli Astsubay alımı yapacağını duyuran S.G.K.lığı, KPSS'den en az 60 puan alma şartı aryor. İşte başvuru detayları...

Astsubay alımları devam ediyor! 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?
Astsubay alımları devam ediyor! 2020 Jandarma Astsubay başvuru şartları neler?
GİRİŞ 13.02.2020 14:38 GÜNCELLEME 13.02.2020 14:40
Bu Habere 1 Yorum Yapılmış

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Astsubay alımı devam ediyor. Birçok branşta görevlendirmek üzere 175 Astsubay alımı için başvuru şartlarını detaylarını yayınlayan S.G.K.lığı, bazı branşlarda KPSS şartı ararken bazı branşlar KPSS şartı aramayacak. İşte 2020 Astsubay alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi...

 

ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BAŞLADI MI?

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından duyurulan Astsubay alımı başvurular 04 Şubat 2020 günü başlayıp, 21 Şubat 2020 günü saat 16:00’da sona erecek. 

Ön başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet Kapısı vasıtasıyla yapılabilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

 

2020 ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

(5) KPSS puanı şartı aranan branşlar için; 2018 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini almış olmak,

(6) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(7) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(8) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık raporu (Güverte, Güverte (Kurbağaadam), Makine ve Uçak Bakım branşları için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Sözleşmeli Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu almak, bu rapora ilave olarak; Güverte, Güverte(Kurbağaadam), Makine ve İkmal branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık raporunu almak, ayrıca; Güverte (Kurbağaadam) branşı için ise "Kurbağaadam Olur" kararlı sağlık raporu) almak,

(9) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

(10) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(11) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

(12) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(13) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(14) Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,

(15) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(16) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye bulunmadığına dair beyan sunmak,

(17) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak

(18) Hamile olmamak,

2020 SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLARI

GÜVERTE: 80 Astsubay alımı yapılacak. Meslek Yüksek Okullarından Deniz Ulaştırma ve İşletme veya Güverte ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilme şartı aranıyor. Ayrıca adaylardan KPSS şartı aranmıyor.

MAKİNE: 30 Astsubay alımı yapılacak. Meslek Yüksek Okullarında Gemi Makineleri İşletme ön lisans bölümünden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olma şartı aranıyor.Ayrıca adaylardan KPSS şartı aranmıyor.

GÜVERTE: 5 Astsubay alımı yapılacak. Meslek Yüksek Okulların; Sualtı Teknolojisi ön lisans bölümünden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilme şartı aranıyor. Ayrıca KPSS P93 puan türünde en az 60 puan alma şartı aranıyor.

İKMAL: 15 Astsubay alımı yapılacak. Meslek Yüksek Okullarında Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Maliye ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca KPSS P93 puan türünde en az 60 puan alma şartı aranıyor.

UÇAK BAKIMI: 15 Astsubay alımı yapılacak. Meslek Yüksek Okullarında Uçak Gövde-Motor, Uçak Motoru, Uçak Gövdesi veya Uçak Teknolojisi ön lisans bölümünden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca KPSS P93 puan türünde en az 60 puan alma şartı aranıyor.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ: 15 Astsubay alımı yapılacak. Meslek Yüksek Okullarında Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı Programı, Bilgisayar Teknikerliği ve Programlama, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar Teknolojileri ve Programlama ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca KPSS P93 puan türünde en az 60 puan alma şartı aranıyor.

İDARE: 10 Erkek 10 Kadın Astsubay alımı yapılacak. Meslek Yüksek Okullarında Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği veya Adalet ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olma şartı aranıyor. Ayrıca KPSS P93 puan türünde en az 60 puan alma şartı aranıyor.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY ALIMI RESMİ METİN İÇİN TIKLAYINIZ

ETİKETLER
e- devlet
YAZDIR
YORUMLAR 1
  • asd 1 yıl önce Şikayet Et
    Bence almayın, astsubay maaşlarını öğretmenler duyarsa küserler.
    Cevapla