KPSS taban puan şartsız arşiv memuru alımı devam ediyor! 2020 MSB başvuru şartları neler

MSB personel alımı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yayınladığı ilan ile Ankara'da görevlendirmek üzere sözleşmeli personel statüsünde Arşiv Uzmanı alımı yapacağını İlan etti. Adaylarda KPSS taban puan şartı aranmayacak.

KPSS taban puan şartsız arşiv memuru alımı devam ediyor! 2020 MSB başvuru şartları neler
KPSS taban puan şartsız arşiv memuru alımı devam ediyor! 2020 MSB başvuru şartları neler
GİRİŞ 19.02.2020 10:32 GÜNCELLEME 19.02.2020 10:33

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Yayınlanan ilanda adaylar KPSS baraj puanı aranmaksızın sınava davet edilecek. Bununla birlikte Ankara'da görevlendirilecek adaylar, MSB 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 4/B kapsamında Arşiv Uzmanı kadrosunda istidam edilecek.

 

2020 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

MSB tarafından alımı yapılacak Arşiv Uzmanı kadrosu için başvurular 30 Ocak 2020 tarihi itibari ile başlayacak. Adaylar 28 Şubat 2020 saat 17.00'a kadar başvurularını yapabilecek. Başvuru sürecinin tamamlanması ile birlikte adaylar internnet üzerinden 1 Nisan 2020 tarihinden sonra sınava davet edilecek.

Adaylar 30 Ocak 2020 tarihinde https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden sisteme E-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını kolayca yapabilecek. Posta yoluyla yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

 

2020 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

b. Nitelik tablosunda bulunan kadro unvanı için belirlenen öğrenim durumuna sahip
olmak, (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

c. Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

ç. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 yılında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP3 puanı almış olmak,

d. İlk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla sözleşmesini;

1) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
2) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu
kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,
3) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, durumlarını belgeleyerek bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SINAV İÇİN GEREKLİ BELGELER

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

(2) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

(3) Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

(4) Erkek Adaylar İçin;

(a) Askerlik hizmetini yapmamış olanlar için Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı askerlik durum belgesi,
(b) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti, (E-Devlet üzerinden alınan terhis belgesi kabul edilmeyecektir)
(c) Askerlikten muaf olan adaylar için askerlikten muaf olduğuna dair belgenin aslı ve fotokopisi veya Askerlik Şubesi Başkanlığınca onaylı sureti,

(5) Kamu Kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı Hizmet Belgesi

(6) Güvenlik Soruşturması Formu (adaylar tarafından doldurma talimatına uygun olarak bilgisayarda BÜYÜK HARFLE doldurulacak, 2(iki) suret çıktısı alınacaktır. Formun sağ üst kısmında yer alan fotoğraf kısmına yazıcı vasıtasıyla renkli fotoğraf baskısı yapılacak, kesinlikle fotoğraf yapıştırılmayacaktır.) Uygun olmayan formlar kabul edilmeyecektir.

(7) Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

MSB 2020 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU RESMİ METİN İÇİN TIKLAYINIZ

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL