POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26.Dönem mülakat sonuç sorgulama!

POMEM polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak 26. Dönem polis alımı için adaylar yapılacak duyuruya odaklanmış durumda. İşte merak edilen detaylar...

POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26.Dönem mülakat sonuç sorgulama!
POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 26.Dönem mülakat sonuç sorgulama!
GİRİŞ 14.02.2020 15:08 GÜNCELLEME 14.02.2020 15:09

POMEM polis alımı mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lisans mezunu 5 bin 40 erkek, 560 kadın, ön lisans mezunu bin 260 erkek ve 140 kadın toplamda 7 bin polis alımının gerçekleştirileceği mülakat sınavı 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise POMEM sonuçları için gözler Polis Akademisi Başkanlığı'n çevrilmiş durumda. Peki 26. dönem polis alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

 

 

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 26. Dönem POMEM polis alımı mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz net bir bilgi yer almıyor. 

Polis Akademisi Başkanlığı 26. Dönem mülakat sonuçlarını resmi internet sitesi www.pa.edu.tr adresinde duyuracak. Ayrıca internetten yapılan duyuru sonrası sınav sonuç belgesi posta yolu ile adaylara gönderilmeyecek.

 

 

POMEM POLİS ALIMI ŞARTLARI?

POMEM'lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisans mezunları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2017 veya 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

27. DÖNEM POMEM PÖH 2020 POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?