Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı! Mülakat ne zaman?

Jandarma Genel Komutanlığı, sözleşmeli personel alım başvuruları tamamlandı. Başvuruları şartlarını taşıyan ve başvurularını eksiksiz gerçekleştiren adaylar mülakat için davet edilecek. İşte mülakat tarihi...

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı! Mülakat ne zaman?
Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı! Mülakat ne zaman?
GİRİŞ 10.01.2020 16:39 GÜNCELLEME 10.01.2020 16:40

Jandarma Genel Komutanlığı 94 sözleşmeli personel alımı başvuruları tamamlandı. Yayınlanan ilan ile adaylara yapılan duyurularda nasıl başvuru yapılacağı ve başvuru şartlarına dair tüm detaylar yer verildi. 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek başvuru sürecinde Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSSP93 puan türü esas alınarak 60 puan şartı aranıyor. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alım şartları neler? Nasıl başvuru yapılır? Gelin hep birlikte bakalım...

 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvuru şartları şu şekilde:

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak. 

 

 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak.

3. Müracaat tarihi (internetten yapılan başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

4. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.

6. Türk Silahlı Kuvvetleri, J.Gn.K.lığı, Sahil Güv.K.lığı ile kamu kurum ve kuruluşlarından emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak,

7. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

8. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

9. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

10. Başvuru kılavuzundaki Tablo-1’deki kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak. ı. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Devlet Memuru Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak. i. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az 60 puan almış olmak.

11. Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı istenilen unvanlara başvuran adaylar için, son beş yıl içerisinde YDS’ye girmek ve Tablo-1’deki unvanların karşısında belirtilen puan türünden en az B düzeyinde puan almış olmak.

12. Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü) unvanına başvuracak adaylar için Tablo-1’de belirtilen 3308 Sayılı Kanuna Göre Dizgi Dalında Ustalık-Kalfalık Belgesine Sahip Olmak. 

2020 UZMAN ERBAŞ ALIM TARİHİ NE ZAMAN?

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL BOŞ KADROLAR

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istidam edilecek sözleşmeli personel kadroları:

- 2 Destek Personeli (Garson),

- 1 Büro Personeli (Muhasebe Memuru),

- 10 Tekniker (Elektronik Sistemler Elemanı),

- 10 Büro Personeli (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni), 

- 1 Fizyoterapist, 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli,

- 2 Diğer Teknik Hizmet Personeli,

- 1 Veteriner Hekim,

- 3 Diyetisyen,

- 2 Mühendis (İnşaat),

- 1 Mühendis (Elektrik),

- 1 Mühendis (Geomatik),

- 1 Kütüphaneci,

- 2 Biyolog,

- 1 Mütercim - Tercüman (Arapça),

- 1 Mütercim - Tercüman (Rusça),

- 2 Büro Personeli (Metin Yazarı),

- 2 Büro Personeli (Video Montaj Uzmanı), 

- 1 Dizgi Operatörü (Elektronik Dizgi Operatörü, 4

- 5 Destek Personeli (Hizmetli),

- 1 Destek Personeli (Çamaşırcı)

- 2 Destek Personeli (Bulaşıkcı) 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Jandarma Genel Komutanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruda bulunmak isteyen adayların, 05 Ocak 2020 saat 17.00'ye kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 

Adaylar başvurularını https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi ‘‘Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’’ üzerinden eDevlet kapısı üzerinde internet ortamında şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI RESMİ METİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN