Subay alımı başvuruları devam ediyor: MSÜ 2020 Subay alımı başvuru şartları!

2020 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Subay alımı başvuruları devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda alımlarına devam edecek MSÜ, Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylardan Subay alımı gerçekleştirecek. İşte başvuru şartlarına dair tüm detaylar...

Subay alımı başvuruları devam ediyor: MSÜ 2020 Subay alımı başvuru şartları!
Subay alımı başvuruları devam ediyor: MSÜ 2020 Subay alımı başvuru şartları!
GİRİŞ 08.01.2020 10:23 GÜNCELLEME 08.01.2020 10:24
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

2020 Ortaöğretim (Lise) mezunu subay alımı devam ediyor. Bildiğiniz gibi Yüksek öğretim Kurulu (YÖK) tarafından kurulan  Milli Savunma Üniversitesine her sene binlerce öğrenci alımı yalıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda öğrenci alımına başladı.

 

Adaylar Milli Savunma Üniversitesi'nde 4 yıl üniversite eğitimine benze bir eğitime tabi tutuluyor son senesinde ise branşına uygun kurs eğitimine alınarak göreve ataması yapılıyor. MSÜ 2020 subay alımı son başvuru tarihi ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...

2020 MSÜ SUBAY ALIMI!

Milli Savunma Üniversitesi 2020 Subay alımı resmen başladı. Yapılan duyuruya göre adaylar 10 Ocak 2020 MSÜ subay alımı başvurularını tamamlayabilecek. 

 

AİS ÖSYM üzerinden başvuruların tamamlanması ile birlikte adaylar ÖSYM aracılığı ile Milli Savunma Üniversitesi'nin düzenlediği sınava girecek.

2020 MSÜ SUBAY ALIMI NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Milli Savunma Üniversitesi Subay alımı için başvuruları almaya başladı. Başvuru şartlarına uygunluk gösteren adaylar ÖSYM üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek.

MSÜ 2020 SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

2020 Subay alımı başvuru şartları şu şekilde:

1.    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2.    Uzman Onbaşılık için en az ilköğretim, Uzman Çavuşluk için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),

3.    Askerlik hizmetini yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Askerlik hizmetinde bulunan adayların Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde "Uzman Erbaş Olur" kararı bulunmak,

4.    Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olmak,

5.    01 Ocak tarihi itibarıyla yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış),

6.    Askerî okullardan ilişiği kesilmemiş olmak,

7.    Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

8.    Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

9.    Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

10.    Ayrıca;

a.    Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148'inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,

b.    Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,

c.    Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,

11.    Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

12.    Askerlik hizmetini yapmakta iken "Askerliğe Elverişli Değildir" olarak terhis edilmemiş olmak,

13.    Boy ve kilo oranları kılavuzda yer alan değerler içerisinde bulunmak,

14.    Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)

15.    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,

16.    Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

17.    Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.

a.    Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak itibarıyla yirmiyedi (27) yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler.

b.    En az üç yıl görev yapmış olanlar, müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli erler, mezuniyet kriterlerini sağlamak ve 01 Ocak tarihi itibarıyla 29 yaşını bitirmemiş olmak (30 yaşından gün almamış olmak) şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler.

c.    Bu kapsamda başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erler başarılı oldukları takdirde sadece istihdam edildikleri Kuvvet Komutanlıklarında uzman erbaş olarak geçiş yapabilirler.

UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) işlemleri iptal edilecektir.

2020 SUBAY ALIMI SINAV AŞAMALARI

1)    Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri,

2)    Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü),

3)    Fiziki yeterlilik testi,

4)    Mülakat,

5)    Kılavuzda belirlenen sınıflarda uygulama sınavları,

6)    Sağlık raporu,

7)    Güvenlik soruşturması işlemleri

YAZDIR
YORUMLAR 2
  • Haydar Gül 1 yıl önce Şikayet Et
    başvuru tarihi olarak 7-10 ocak demişsiniz. Başvurular 7 ocak 10 şubat tarihleri arasında olacak
    Cevapla
  • lkovaniye 1 yıl önce Şikayet Et
    subay alimi degil. subay adayi askeri ogrenci. lise mezunu subay olmaz
    Cevapla