İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde enerji paneli

Özgül Holding Yönetim kurulu Başkanı Sayın Ömer Faruk Özgül, Enscon'18 (International Congress of Energy, Economy and Security) programı kapsamında İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde Yenilebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Paneli'nde bir konuşma yaptı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde enerji paneli
İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde enerji paneli
GİRİŞ 07.05.2018 21:06 GÜNCELLEME 07.05.2018 21:07

Tecrübeleri ve bilgi birikimi; enerji sektöründe  bir kaynak niteliği taşıyan Özgül,  Türkiye'de ve dünyada Yenilenebilir enerjinin durumu ile ilgili detaylı bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yenilenebilir enerji bugün dünyadaki en sıcak konulardan biridir. İklim değişikliği tehdidi, karbon emisyonları ve dünyanın sürdürebilirliğine olan güvenin azalması yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımları arttırmıştır. Düşük karbon salınımı ve teknolojinin gelişmesiyle, yenilenebilir enerji üretim maliyeti fosil yakıtlara çok yaklaşmıştır, haliye bu projelerin fizibilitesinin artması kamu ve özel yatırımlarını arttırmıştır. Günümüzde dünyadaki enerjinin %9,95’i yenilenebilir enerjiden üretilmektedir, bu trendi takiben Türkiye’de de geçtiğimiz yıllarda yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar olmuştur. 2002’den bu yana 95 milyar USD yatırılmış ve 2017 yılında 6.12%’lik elektrik ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmiştir. 

 

 

Yenilenebilir enerji geniş bir yelpazedeki doğal kaynaklardan üretilmektedir. Bu kaynakların arasında en çok öne çıkan rüzgardır, özellikle alan işgalinin az olması, çevreye olumsuz etkilerinin diğerlerine nazaran daha az olması ve daha verimli olması sebebiyle tercih edilmektedir. Aynı zamanda Türkiye’nin yerel üretimine ve teknoloji transferine de katkı sağlamaktadır. Türkiye, bugün vizyon 2023 planına göre kurmayı planladığı rüzgar enerjisi kapasitesinin %35’ini halihazırda işletmeye sokmuştur, ayrıca 2017 hedeflerini, 6,872 MW kurulu kapasiteye ulaşarak %4lük bir sapmayla tutturmuştur. Bununla beraber rüzgar, ülkemizin GSYH’ye yaklaşık 2 milyar USD ve 10,000 kişiye istihdam sağlamaktadır.

Türkiye’de enerji sektörü henüz daha olgunlaşmasını tamamlamamış olmakla beraber, son on senede ciddi bir mesafe kat etmiştir. Özellikle yerli ve milli enerji politikalarının revize edilmesi, düzenlemelerin güncellenmesiyle, belirlenmiş kapasitelerin daha verimli işlenmesini sağlanmıştır. Bu gelişmelerle YEKA projeleri gibi devasa projeler mümkün kılınmıştır.

Bütün sektörlerde olduğu gibi, Türkiye’deki yenilenebilir enerji sektörü de risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler, düzenleyici riski, finansal risk ve elektrik fiyatı riski olarak sıralayabiliriz. Ancak, bu risklerin her biri için yapıcı çözümler mevcuttur, bu çözümler uygulanmasıyla beraber Türkiye yenilenebilir enerji sektöründeki büyük oyunculardan biri olması kaçınılmazdır. 

YAZDIR