Müezzinoğlu: İstihdam yüzde 31 artmıştır

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, ““2016 yılında Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısı yüzde 31.2 artmıştır” dedi.

Müezzinoğlu: İstihdam yüzde 31 artmıştır
Müezzinoğlu: İstihdam yüzde 31 artmıştır
GİRİŞ 31.05.2017 09:29 GÜNCELLEME 31.05.2017 11:01

Bakan Müezzinoğlu, TBMM Genel Kurulunda istihdam verilerine ilişkin, “Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2005-2016 yılları arasında sektörler bazında istihdam artışları, tarım yüzde 5.8, sanayide yüzde 24.9, hizmet sektöründe yüzde 57.5, inşaat sektöründe yüzde 81.1'dir. 2014-2016 dönemleri arasında kadın istihdamı yüzde 6.7, genç istihdamı yüzde 2.8 artmıştır. İstihdam paketleriyle kadın ve genç istihdamını teşvik edici düzenlemeler geliştirilmiştir. Kadın ve genç istihdamının arttırılmasına yönelik olarak birçok ulusal ve uluslararası projeler hayata geçirilmiştir. Büyükanne projesi ile 10 ilde 6 bin 500 büyükanneye destek verilerek, kadınların istihdamda kalmalarına destek olunmuştur” ifadelerini kullandı. 

OECD verilerine göre, Türkiye 2007 yılına kıyasla 2016 yılında istihdamın 6 milyon 466 bin kişi arttığının altını çizen Müezzinoğlu, “Bu çerçevede Türkiye OECD'ye üye ülkeler arasında 2007 yılına kıyasla 2016 yılında istihdam edilen kişi sayısı bakımından en fazla arttıran ikinci ülke olmuştur. Bunun yanında 2007 yılına kıyasla 2016 yılında istihdam edilen kişi sayısı oransal değişim incelendiğinde OECD üye ülkeleri arasında istihdam edilen kişi sayısına oransal açıdan da ikinci ülke olmayı başarmıştır. 2007 yılında 2016 yılında Türkiye'de istihdam edilen kişi sayısı yüzde 31.2 artmıştır” dedi.
 
Esnaflara ilişkin soru üzerine Müezzinoğlu, “Esnaf ve onların bakmakla yükümlülerine 760 günden fazla prim borcu olmak üzere sağlık hizmeti verilmektedir. İlgili ayın primi, takip eden ayın sonuna kadar ödenebildiğinden süre uygulamada 90 güne kadar çıkmaktadır. Ayrıca prim borcu bulunan esnafımızın bu borçlarını taksitlendirdikleri veya yapılandırma kanunlarına göre yapılandırdıkları takdirde ve3 ilk taksiti ödemeleri halinde sağlık hizmetlerinden yararlandırılabilmektedir. Esnafımızın primleri yürürlükteki asgari ücret ile bunun 7.5 katı arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek tutar üzerinden hesaplanmakta ve ödenmektedir.2017 yılı için asgari ücret üzerinden ödenecek aylık prim tutarı 613 TL'dir. Yine bu kapsamdaki sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden 5 puanlık isabet eden tutarın Hazine tarafından karşılanması imkanı getirilmiştir” şeklinde konuştu.
 
Çocuk işçiliğine ilişkin soru üzerine Müezzinoğlu, “Bakanlığımız çocuk işçiliğinin önlenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının, işçi ve işveren kuruluşları ile sivil toplum örgütleri arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamaktadır. Bu kapsama çocukların iş yaşamına girmesi neden olan yoksulluğun ortadan kaldırılması, eğitim kalitesinin ve ulaşılabilirliğin arttırılması, toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılması için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal taraflar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla, çocuk işçiliği ile mücadele ulusal programı 2017-2023 hazırlanmıştır. 2016 yıl içerisinde 9 bin 650 programlı, 14 bin 634 program dışı olmak üzere toplam 24 bin 284 teftiş yapılmış olup, 4857 sayılı İş Kanunu'nun çalıştırma ve çocukları çalıştırma yasağı başlıklı 71.maddesiyle, çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarındaki yönetmelikleri ihlal eden iş yerleri hakkında idari para cezaları uygulanmıştır” diye konuştu.

KAYNAK: İHA
YAZDIR