Yönetmelik değişti! 10 bin lira cezası var

SHGM'nin idari para cezalarına yeni düzenleme geldi. Yeterlik belgesi bulunmayana 10 bin lira ceza geliyor

Yönetmelik değişti! 10 bin lira cezası var
Yönetmelik değişti! 10 bin lira cezası var
GİRİŞ 07.03.2017 12:30 GÜNCELLEME 07.03.2017 12:30

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ruhsat sahiplerine 10 bin lira idari para cezası verecek. SHGM Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, zorunlu kurtarmaya yardım işlemleriyle can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirler dışında, araştırma ve soruşturmanın selametle yürütülmesini engelleyecek işler yapılması ve delillerin muhafazasının sağlanmamasıyla bu konuda mahalli mülki amirler tarafından alınan tedbirlerin uygulanmaması halinde 10 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Gerçek ve tüzel kişilerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından ön izin almadan ticari amaçla hava araçlarıyla yolcu veya yük taşıma faaliyetlerinde bulunanlara, işletme ruhsatı olmaksızın hava araçlarıyla ticari faaliyet yapanlara, tarifeli olarak hava ulaştırma hizmeti yapmak için ruhsat almış işletmelerde talep edildiğinde tarife içerisinde yapılan her uçuşta, ücret karşılığında posta taşıma yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Denetim için istenilen bütün teknik ve ekonomik bilgileri verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen ruhsat sahiplerine uygulanacak idari para cezası 10 bin lira, taşımayı ilgilendiren genel şartlar ve tarifelerde izin verilmesinden sonra yapılacak değişiklikleri, ilgilinin Bakanlığa tasdik ettirmemesi halinde 10 bin lira, Türk sivil uçak siciline tescil edilen hava aracının, daha önce kayıtlı bulunduğu sicilden sildirilmemesi halinde ve gerekli belgelerin hava aracında bulundurulmaması halinde 6 bin lira ceza kesilecek.

Yeterlik belgesi bulunmayana 10 bin lira ceza

Belirlenmiş gümrüklü hava alanlarından başka bir yere zorunluluk nedeniyle iniş yapıldığı takdirde, hava aracı sorumlu pilotu, durumu derhal varsa hava alanı yöneticisine, yoksa en yakın mülki amire veya zabıta yetkilisine duyurmak ve yetkili makamlar el koyuncaya kadar hava aracını, yolcuları ve yükü ile birlikte güvence altına alma yükümlülüğünü yerine getirmediği takdirde 6 bin lira idari para cezası ödeyecek.

Pilotlar ile hava aracının sevk ve idaresi bakımından gerekli personelin, faaliyette bulunabilmeleri için, Bakanlıktan yeterlik belgesi almadıkları veya bu belgeleri belirli süreler içinde yenilemedikleri takdirde 10 bin lira, kaptan pilot hava aracında işlenen suç ve kabahatlerle ilgili olarak gereken kanuni tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla durumu en kısa zamanda yetkili makamlara intikal ettirmek ve yurt dışında ise Türk konsolosluğuna bildirmek veya bildirilmesini sağlamak yükümlülüğü ile her iki halde de ayrıntılı bir rapor verme yükümlülüğünü yerine getirmediğinde 3 bin 500 lira idari para cezası ödeyecek.

Öte yandan, ruhsat sahibinin, ruhsatın örneklerini, işletmesinde müşteri ve iş çevrelerinin kolaylıkla görüp okuyabilecekleri yerlere asmaması halinde bin 500 lira, işletme faaliyetlerini ruhsatın şartlarına uyarak yürütmemesi halinde 6 bin lira, belirlediği uçuş tarifelerini Genel Müdürlük tarafından onaylanmadan veya onaylanmasının üzerinden yedi gün geçmeden veya yürürlüğe koymadan en az üç gün öncesine kadar üçüncü kişilere duyurmadan yürürlüğe koyması halinde bin 500 lira idari para cezası ödemesi gerekecek.

KAYNAK: AA