SETA: 2023'e ancak düşük faizle ulaşılabilir

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), Türkiye'nin 2023'e giden yeni yol haritasında hedeflenen noktaya ulaşabilmesinin ancak ve ancak düşük faizin eşlik ettiği bir yolculukla sağlanabileceğini belirtti.

SETA: 2023'e ancak düşük faizle ulaşılabilir
SETA: 2023'e ancak düşük faizle ulaşılabilir
GİRİŞ 21.04.2014 13:48 GÜNCELLEME 21.04.2014 13:48

SETA Ekonomi Direktörü Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl ve Araştırmacı Ülkü İstiklal Ortakaya tarafından hazırlanan "Faiz Kıskacında Ekonomik Büyüme" raporunda, Türkiye'nin, ekonomide son 11 yıllık dönemde belirgin bir ilerleme kaydettiği iyileşmeleri ve elde ettiği kazanımları daha ileri boyutlara taşımanın, ancak düşük faiz oranları ile mümkün olacağı belirtildi.

Bu süreçte yüksek faizlerin kalıcı olmasını istemenin, tüketim ve yatırımların düşmesini, faiz giderlerinin bütçe içerisindeki payının artmasını, kaynakların faizlere transfer edilmesini ve dolayısıyla Orta Vadeli Program'da belirlenen hedeflere ulaşılmasını engelleyeceği kaydedildi.

Siyasi istikrarın, ekonomideki etkinliğini ve reformlarını sürdürmek amacıyla hedeflediği projeleri hayata geçirmesinin beklendiğinin altı çizilen raporda, "Bu projelerin yüksek maliyetlerle karşılanması ekonomiye ciddi bir yük getirecektir. Bu yükten en uygun şekilde kaçınmak anlamında, para politikası mekanizmasının kararlarının da planlanan yeni ekonomik dönüşüm süreci ile uyumlu olması önem taşımaktadır" dendi.

- 2023 hedefleri düşük faizden geçiyor -

Türkiye ekonomisinin 2000'li yıllarda tecrübe ettiği "Yeni Ekonomi" süreci ile makroekonomik göstergelerini iyileştirdiğine atıf yapılan raporda, bu durumun Türkiye'nin yatırımcılar açısından güvenilir bir liman olarak görülmesini sağladığı, yeni ve dev projelerin gerçekleştirilmesine imkan verdiği kaydedildi.

Son dönemde yaşanan olaylarla ekonomide artan belirsizlik algısının, yerel seçimlerde çıkan istikrar mesajıyla yerini daha güvenli bir atmosfere bıraktığına dikkat çekilerek, "Para piyasalarından gelen verilerin yanı sıra, düşen CDS risk primleri ve aynı zamanda iktisadi aktivitedeki temponun devam ettiğine dair makroekonomik göstergeler bunu ispatlamaktadır. Bundan sonra yapılması gerekenlerin başında, yatırımların ve ihracatın artırılması, ithalata olan bağımlılığın azaltılması ve bununla paralellik taşıyan teknolojik gelişimin sağlanması gelmektedir" ifadeleri kullandı.

Bu takdirde, cari açıkta da önemli düşüşler kaydedileceği ve dış sermayeye olan bağımlılık azalacağı vurgulanan raporda, "Bu temel güzergahlar üzerine çizilmesi gereken Türkiye'nin 2023'e giden yeni yol haritasında hedeflenen noktaya ulaşabilmek, ancak ve ancak düşük faizin eşlik ettiği bir yolculukla sağlanabilecektir" değerlendirilmesinde bulundu.

KAYNAK: AA

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ