Bank Asya ödemeleri başladı

TMSF, Bank Asya'da nezdindeki sigortalı katılım fonlarının bugünden itibaren ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Bank Asya ödemeleri başladı
Bank Asya ödemeleri başladı
GİRİŞ 05.12.2016 11:37 GÜNCELLEME 05.12.2016 12:06

TMSF Asya Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki sigortalı katılım fonlarının hak sahiplerine bugünden itibaren (05.12.2016) Vakıf Katılım Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenmeye başlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre; her bir mudinin Asya Katılım Bankası A.Ş. nezdindeki tüm sigortalı katılım fonları toplamının 100 bin TL’ye kadar olan kısmı ödeneceği, ödenecek katılım fonu tutarlarının belirlenmesinde 22 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Asya Katılım Bankası A.Ş.’deki hesaba ilişkin veriler esas alınacağı, ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacağı, Asya Katılım Bankası A.Ş.’deki hesabı döviz ve kıymetli maden cinsinden olan mudilere talep etseler dahi yabancı para birimi veya kıymetli maden cinsinden ödeme yapılmayacağı, Bank Asya nezdindeki hesabı özel cari hesap olanlar için, 22 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla özel cari hesapta bulunan tutarın ödemesi yapılacak, bu tutar haricinde herhangi bir kar payı ödemesi yapılmayacağı, hesabı katılma hesabı olanlar için ise; ödenecek toplam tutar her halükarda 100 bin TL’yi aşmamak kaydıyla, katılım fonu toplamları en yüksek üç bankaca uygulanan kar payı oranları ortalamasını geçmemek üzere 22 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla işlemiş net getirileri de ödeneceği, üzerinde herhangi bir nedenle bloke tesis edilmiş tutarlar, başvuru anında mudilere ödenmeyeceği, blokenin türüne göre mudilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacağı, talep edilen belgeleri sunmayan veya söz konusu belgeleri imzalamaktan imtina eden veya şartlı olarak imzalamak isteyen mudilere ödeme yapılmayacağı bildirildi.

 Ödeme için başvuru esnasında; başvuru dilekçesinin mudi veya varsa yetkili temsilcisi tarafından imzalanması, mudiye veya varsa yetkili temsilcisine ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun ibraz edilmesi (İbraz edilen kimlik belgesinde ad ve/veya soyadı değişiklikleri olmuş ise söz konusu değişikliği tevsik edici belgelerin de ibrazı edilmesi), velayet, vesayet, veraset ve vekâlet kapsamında yapılacak ödemelerde yetkiyi tevsik edici belgelerin aslı veya noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi, ibraname ve taahhütnamenin mudi veya varsa yetkili temsilcisi tarafından doldurularak imzalanması gerektiği vurgulandı.

KAYNAK: İHA