Katılım bankaları hesaplarına düzenleme

BDDK, katılma hesaplarının doğan kar ve zararın dağıtımıyla ilgili düzenleme yaptı. Katılım bankalarına yatırılan fonların kar ve zararı hesaplara günlük dağıtılacak.

Katılım bankaları hesaplarına düzenleme
Katılım bankaları hesaplarına düzenleme
GİRİŞ 28.05.2011 12:53 GÜNCELLEME 28.05.2011 12:53

Katılma hesaplarının işletilmesinden doğan kar veya zarar, para cinsi bazında her vade grubunun toplam katılma hesapları içindeki ağırlığı oranında, Günlük Birim Değeri Hesaplama Tablosuna uygun olarak bu hesaplara dağıtılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, Mevduat Ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine Ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişiklik öngören düzenlemesi, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, ''katılma hesapları''nın işletilmesinden doğan kar ve zararın dağıtımıyla ilgili düzenleme yapıldı.

Katılma hesapları, ''katılım bankalarına yatırılan fonların bu kurumlarca kullandırılmasından doğacak kar veya zarara katılma sonucunu veren, karşılığında hesap sahibine önceden belirlenmiş herhangi bir getiri ödenmeyen ve anaparanın aynen geri ödenmesi garanti edilmeyen fonların oluşturduğu hesapları'' ifade ediyor.

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, katılma hesaplarının işletilmesinden doğan kar veya zarar, para cinsi bazında her vade grubunun toplam katılma hesapları içindeki ağırlığı oranında, ''Günlük Birim Değeri Hesaplama Tablosu''na uygun olarak bu hesaplara dağıtılacak.

BANKALARA, GEÇİŞ SÜRESİ TANINDI

Yönetmelik ekinde yer alan ''kar ve zarara katılma hesaplarının işleyişine dair örnek'' yürürlükten kaldırıldı, ''Günlük Birim Değeri Hesaplama Tablosu'' yayımlandı.

Mevcut uygulamada, katılma hesaplarının işletilmesinden doğan kar veya zarar, para cinsi bazında her vade grubunun toplam katılma hesapları içindeki birim hesap değeri üzerinden ağırlığı oranında, günlük veya haftalık olarak bu hesaplara dağıtılıyordu.

Bankalara, birim değerin günlük olarak hesaplamasına ilişkin geçiş süresi de tanındı. Bankalar, 1 Ocak 2012 tarihine kadar durumlarını düzenlemeye uygun hale getirecek.

KAYNAK: AA