E-fatura'ya zorunlu geçiş süreci

GİB yaptığı değişikliklerle e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitlerini aşağı çekerken, e-faturaya geçmesi gereken sektörlere de yenileri ekledi.

E-fatura'ya zorunlu geçiş süreci
E-fatura'ya zorunlu geçiş süreci
GİRİŞ 23.01.2022 15:23 GÜNCELLEME 23.01.2022 15:58

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 535 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde elektronik belgelerin kullanımı ve denetimine yönelik önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliklere göre, yeni tebliğin detayları hakkında bilgi paylaşıldı

Buna göre, e-fatura ve e-arşive geçiş zorunluluğu için belirlenen ciro limitleri aşağı çekilirken, e-faturaya geçmesi gereken sektörlere de yenileri eklendi. E-ticaret yapanlar için e-faturaya zorunlu geçiş şartları değişti.

 

E-fatura ya zorunlu geçiş süreci  #1

BRÜT SATIŞ HASILATI LİMİTLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Geçtiğimiz yıllarda 10 milyon lira olan brüt satış hasılatı 2019 yılında yayınlanan tebliğ ile 5 milyon liraya düşürülmüştü. Yapılan son güncelleme ile bu rakam bir kez daha düşürüldü. Buna göre 2020 ve 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon lira, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon lira ve üzeri olan mükellefler zorunlu olarak e-faturaya geçiş yapacak.

Geçiş sürecinin, ilgili brüt satış hasılatının oluştuğu yılı takip eden temmuz ayının ilk gününe kadar tamamlanması gerekiyor.

 

Resmi-Gazete

VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDA E-FATURA İÇİN LİMİT 50 BİN LİRAYA ÇEKİLDİ

Bununla birlikte vergi mükellefi olmayanlar, aynı gün içerisinde 30 bin lira toplam fatura tutarını geçmeleri durumunda e-arşiv faturası kesiyordu. Düzenleme ile bu limit 5 bin liraya düşürüldü.

VERGİ MÜKELLEFİ OLANLAR İÇİN LİMİT 2 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Vergi mükellefi olanlar için günlük 5 bin lira olan tutar ise artık GİB tarafından belirlenen fatura kesme sınırı ile eşitlenecek. Her yıl güncellenecek bu sınır 2022 yılı için 2 bin lira oldu. Uygulamanın başlangıç tarihi 1 Mart 2022 olarak belirlendi.

E-İRSALİYE ZORUNLULUĞU 1 TEMMUZ'DA

2021 ve müteakip hesap dönemlerine ait ciro haddinin 25 milyon liradan 10 milyon liraya indirildiği e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu 1 Temmuz 2022’ye kadar yapılacak.

Brüt satış hasılatı tutarına göre e-fatura ve e-arşiv fatura sistemine geçecek işletmeler için başlangıç tarihi 1 Temmuz 2022, aynı firmaların e-defter uygulamasına geçiş tarihi ise 1 Ocak 2023 olarak kararlaştırıldı.

E-TİCARET YAPANLAR İÇİN DE ŞARTLAR DEĞİŞİYOR

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ndeki değişiklik ile birlikte e-ticaret de dahil olmak üzere e-fatura kullanıcılarının kapsamı genişletildi. Buna göre 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı olan e-ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerin 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya geçişleri zorunlu oldu.

E-FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞUNA YENİ SEKTÖRLER EKLENDİ

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 milyon lira, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin lira ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar da 1 Temmuz 2022 tarihine kadar e-faturaya zorunlu olarak geçecekler.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri de aynı tarih itibarıyla e-faturaya geçecek.