Yenilenmiş cep telefonlarında KDV indirimi esasları belirlendi

Hazine Bakanlığı’nın tebliğine göre, kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca tanımlanmış yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından indirimli KDV uygulanarak teslim edilebilecek

Yenilenmiş cep telefonlarında KDV indirimi esasları belirlendi
Yenilenmiş cep telefonlarında KDV indirimi esasları belirlendi
GİRİŞ 21.12.2021 15:24 GÜNCELLEME 21.12.2021 15:24

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, 1 Ocak 2022'den itibaren, internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler üzerinden KDV hesaplanmayacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nun söz konusu maddesine göre, "ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75 bin liraya kadar olan kısmı belirlenen şartlarla gelir vergisinden müstesna" tutuluyor.

Tebliğe göre, söz konusu madde kapsamına girmeyen kazançlara konu teslim ve hizmetler istisna olmayacak ve genel hükümlere göre vergilendirilecek.

Ayrıca söz konusu işlemlerin ilgili maddedeki şartları baştan taşımadığı ya da şartların daha sonra ihlal edildiğinin tespiti halinde, ziyaa uğratılan vergi ile buna bağlı ceza, faiz ve zamlar işlemleri yapanlardan aranacak.

Öte yandan ilgili madde kapsamındaki kazançların toplamının aynı gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşmasının ve bu kazançların Kanun uyarınca yıllık beyanname ile beyan edilecek olmasının, istisna uygulamasına bir etkisi bulunmayacak.

YENİLENMİŞ CEP TELEFONU TESLİMLERİ

Tebliğle, yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 1 olarak belirlenen KDV oran uygulamasına da açıklık getirildi.

Kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulması amacıyla Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik kapsamında yenilenmiş cep telefonlarının teslimlerinde indirimli oran uygulanabilmesi için elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış cep telefonlarının en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiğinin bulunacak ve bu durum, yenileme merkezleri veya onlar adına alım yapabilen yetkili alıcılar tarafından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek.

Yenileme işlemi, ilgili yönetmelik kapsamında yenileme merkezleri tarafından, Ticaret Bakanlığının veya Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) belirlediği düzenleme veya standartlara uygun şekilde yapılacak. Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilecek.

LİSTEYİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERME ZORUNLULUĞU

Kullanılmış cep telefonları, yenileme ve sertifikalandırma işlemi sonrasında yalnızca ilgili yönetmelikte tanımlanmış yenileme merkezleri ve bu merkezlerin yetkilendirdiği yetkili satıcılar tarafından indirimli oran uygulanarak teslim edilebilecek. Bu aşamada nihai tüketiciye teslimden önce yenileme merkezlerinin yetkili satıcılara veya yetkili satıcılar arasında sertifikalı yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde de indirimli oran uygulanacak. Ancak ilgili şartların yerine getirilmemesi durumunda indirimli KDV uygulanmayacak.

Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, yenilenmiş cep telefonu teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarını indirim konusu yapabilecek ancak bu teslimler nedeniyle iade talep edemeyecek.

Yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar, söz konusu ürünlere ilişkin olarak her bir vergilendirme döneminde gerçekleştirdikleri indirimli orana tabi teslimlerine ait listeyi, ilgili döneme ait KDV beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorunda olacak.

Öte yandan, tebliğe göre, avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekalet akdi çerçevesinde verdikleri hizmetler tebliğin ilgili bölümü kapsamında tevkifata tabi tutulamayacak.

KAYNAK: AA