Özel sektörün dış borcu 173.4 milyar dolar oldu

Ağustos sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 50 milyon ABD doları artarak 173,4 milyar ABD doları oldu.

 Özel sektörün dış borcu 173.4 milyar dolar oldu
Özel sektörün dış borcu 173.4 milyar dolar oldu
GİRİŞ 14.10.2021 10:37 GÜNCELLEME 14.10.2021 10:48

Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 886 milyon ABD doları artarak 164,5 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 835 milyon ABD doları azalarak 8,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,3 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 773 milyon ABD doları azalışla 20,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 975 milyon ABD doları azaldı, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar ABD doları seviyesine geldi. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,4 milyar ABD doları arttığı, tahvil stokunun ise 2,9 milyar ABD doları artarak 10,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 868 milyon ABD doları azalışla 5,7 milyar ABD doları; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 73 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde oldu.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Ağustos sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,4 milyar ABD doları azalarak 107,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 969 milyon ABD doları azalarak 8,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 164,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 61,5'inin ABD doları, yüzde 34,4’ünün Euro, yüzde 2,3’ünün Türk lirası ve yüzde 1,8’inin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 36,3’ünün ABD doları, yüzde 35,3’ünün Euro, yüzde 25,1’inin Türk lirası ve yüzde 3,3’ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Ağustos sonu itibarıyla, 164,5 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 40,1’ini finansal kuruluşların, yüzde 59,9’unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 8,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 83,4’ünü finansal kuruluşların, yüzde 16,6’sını ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Ağustos sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 40,4 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlendi.

KAYNAK: AA