Dünyanın gözü burada, anlaşma sağlandı! Türkiye 49 yıllığına kiraladı

Dünyanın önde gelen ülkeleri ekonomik kalkınma açısından ciddi potansiyele sahip Afrika’ya yönelik yatırımlarını hızlandırıyor. Bu kapsamda Güney Kore, Türkiye, ve Çin Güney Afrika devletlerinde büyük tarım alanlarını 49 yıllığına kiraladı.

Dünyanın gözü burada, anlaşma sağlandı! Türkiye 49 yıllığına kiraladı
Dünyanın gözü burada, anlaşma sağlandı! Türkiye 49 yıllığına kiraladı
GİRİŞ 13.08.2021 16:22 GÜNCELLEME 13.08.2021 16:22
Bu Habere 54 Yorum Yapılmış

Uzun yıllar devam eden ihmalin ardından 21. yüzyılın başından itibaren gelişmeye başlayan Afrika ilişkileri günümüzde Ankara'nın dış politika öncelikleri arasında. SETA uzmanı Deniz İstikbal'ın AA'da yer alan analizinde, "Diplomatik ilişkilerin gelişmesiyle belirginleşen Türkiye'nin Afrika atılımı dış ticaret, yatırım ve finansal ilişkilere de önemli derecede katkı sağladı. Neredeyse Afrika'nın her ülkesiyle diplomatik ilişkiler tesis eden Türkiye, kıta geneline 10 milyar dolara yakın yatırım gerçekleştirdi. Türkiye'nin Afrika politikası bölgenin kalkınmasına, gelişmesine ve bağımsızlığını güçlendirmesine dayanan stratejik bir yaklaşım. Bu öncelikler Afrika'ya yönelik, kıtanın gerçek potansiyelini hiçbir şekilde yansıtmayan negatif algının kırılmasına da yardımcı oluyor" değerlendirmesinde bulundu

AA'da yer alan analiz şöyle:

İnsanlık tarihinin, göçlerin, zenginliğin ve ticaretin başlıca merkezlerinden biri olan Afrika günümüzde ekonomik refah ve siyasi istikrar bakımından oldukça olumsuz bir manzara sunuyor. Batılıların kıtaya gelişi ve akabinde başlatılan sömürge faaliyetleri kıta genelinde yıkıcı etkiler bırakırken, günümüzde ise birçok ülke bölgeye yönelik politikalarını ekonomik öncelikler ve bilhassa düşük maliyet fırsatları açısından şekillendiriyor.

170 MİLYAR DOLAR KAYNAĞA İHTİYAÇ DUYUYOR

Bütün bu olumsuz tabloya rağmen Afrika kıtası, ekonomik kalkınma açısından ciddi potansiyele sahip. Özellikle ihtiyaç duyulan altyapı yatırımları pek çok aktörü kıtaya çekiyor. Yıllık 170 milyar dolardan fazla finansal ek kaynağa ihtiyaç duyan bölge, küresel ticarette doğal kaynaklarıyla öne çıkıyor. Doğal kaynakların yanı sıra insan gücü açısından yetişmiş nüfusu ve maliyet avantajı nedeniyle Afrika gelişmiş ülkeleri kendisine çekiyor. Son yıllarda kıta genelinde ABD, Çin, İngiltere, Fransa, Güney Kore, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hindistan ve Türkiye gibi farklı ülkelerden yatırımlar artmış olsa da rakamlar, Afrika'nın, potansiyelin çok uzağında olunduğunu gösteriyor.

2019 yılı verilerine göre 2,6 trilyon dolarlık milli gelirle kıta, dünya ekonomisinin yüzde 3'ünden azını oluşturuyor. 6,7 trilyon dolar satın alma gücüyle ise küresel ekonomiden yüzde 5 pay alıyor. Kıta genelinde kişi başına düşen gelir 2 bin dolar civarında iken pek çok kişinin elektrik, gıda ve temiz su gibi temel insani ihtiyaçlara erişimi bulunmuyor. Dünya nüfusunun yüzde 17'sini oluşturan kıta toplam yatırımlardan ise yüzde 3'ten az pay alıyor. Yaklaşık 1 trilyon dolarlık dış ticaret hacmiyle küresel ticaretin yüzde 2,5'ini oluşturan kıta, nüfus, kalkınma ve gelişim açısından gerçek potansiyelini henüz yakalayabilmiş değil.

AFRİKA'DA YATIRIM YAPAN ÜLKELER

Kişi başına düşen gelir açısından tasarruf oranı hayli düşük olan kıta, yatırımları kendi öz kaynaklarıyla karşılamakta zorlanıyor. Bu nedenle ekonomik kalkınma için gerekli olan finansman dış yatırımlarla temin ediliyor. Kara ve demir yolları, elektrik santralleri, su kanalları ve limanlara yoğunlaşan yatırımlar kredi, yardım ve hibelerle destekleniyor. 2019 yılı rakamlarına göre kıtaya yapılan toplam yatırımlar 1 trilyon dolara yaklaştı. Kıtaya yatırım yapanlar arasında Hollanda (67 milyar dolar), İngiltere (65 milyar dolar), Fransa (65 milyar dolar), ABD (43 milyar dolar), İtalya (31 milyar dolar), Singapur (29 milyar dolar), İsviçre (15 milyar dolar) ve Türkiye (10 milyar dolar) bulunuyor. 2020'de kıtanın çektiği toplam yatırım miktarı 40 milyar dolar iken pandeminin finansman kaynağı teminini olumsuz etkilediği görülüyor. Aynı yıl bölgede 29 milyar dolarlık yeni projenin başladığı biliniyor. Dolayısıyla 2019'da değeri toplam 77 milyar dolar olan projelerin salgın nedeniyle ciddi oranda düştüğü anlaşılıyor

GÜNEY KORE, ÇİN VE TÜRKİYE TARIM ARAZİSİ KİRALADI

Dış finansman ihtiyacının en fazla duyulduğu alanlar olan ulaşım, enerji ve tarım, bölgenin en fazla yatırım stokuna sahip olduğu sektörler. Bu alanlar farklı aktörlerin uzun vadeli yatırımlarını çekmesiyle dikkat çekiyor. Örneğin, Güney Kore Madagaskar'da, Türkiye Sudan'da ve Çin Güney Afrika devletlerinde büyük tarım alanlarını 49 yıllığına kiraladı.

ÇİN 370 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Almanya, Güney Kore, Çin ve Türkiye kıtada sadece yatırımlarıyla bulunmayan aktörler. Yardım, kredi ve hibelerle bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlara finansal destek de sunuyorlar. Türkiye'nin Afrika Kalkınma Bankasına 3 milyar dolarlık kredi açması mevcut desteğin önemli göstergeleri arasında. Güney Kore sağlık sektöründe oldukça aktif ve sağlık personellerinin eğitiminde de ülkelere yardımda bulunuyor. Almanya vakıflar aracıyla altyapının eski olduğu bölgelere yardım yaparken firmaları aracılığıyla 200 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. Çin de kıtanın en büyük ticaret partneri olarak kıtaya 370 milyar doların üzerinde yatırım yaptı, 155 milyar dolar kredi verdi, 541 milyar dolarlık projeyi tamamladı ve 35 milyar doların üzerinde ekonomik yardımda bulundu. Çin'den gelen yatırım, kredi, yardım ve hibelere gölge düşüren en önemli husus ise Pekin'e karşı oluşan bağımlılık ve kredilerin ödenmemesi durumunda mülkiyet haklarının devri konusu.

TÜRKİYE NEDEN AFRİKA'DA?

Uzun yıllar devam eden ihmalin ardından 21. yüzyılın başından itibaren gelişmeye başlayan Afrika ilişkileri günümüzde Ankara'nın dış politika öncelikleri arasında. Diplomatik ilişkilerin gelişmesiyle belirginleşen Türkiye'nin Afrika atılımı dış ticaret, yatırım ve finansal ilişkilere de önemli derecede katkı sağladı. Neredeyse Afrika'nın her ülkesiyle diplomatik ilişkiler tesis eden Türkiye, kıta geneline 10 milyar dolara yakın yatırım gerçekleştirdi. 65 milyar doların üzerinde alt ve üstyapı projesini de tamamlayan Türk firmaları kamu tarafından ciddi derecede destek gördü. Günümüzde 25 milyar dolara yaklaşan Afrika-Türkiye dış ticareti, ilişkilerin temel vurgusu haline geldi. Kıtanın toplam dış ticaretinden yüzde 3'e yakın oranda pay alan Türkiye, toplam yatırım stokunun yüzde 1'ini ve altyapı projelerinin önemli bir bölümünü hayata geçiren aktör oldu. Aynı dönemde kamu yardım kuruluşlarıyla bölgenin insan gücünün eğitimine önemli katkılar sağladı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) aracılığıyla hastane, okul ve su kuyusu gibi insani ihtiyaçların giderilmesine yardım edildi. GSYH oranına göre dünyada en fazla dış yardımda bulunan ülke olan Türkiye, Afrika'nın siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişimine katkı sağlamaya çalıştı. Turizm sektöründe olan tecrübesini kıta ülkelerine aktaran Ankara, kıtanın doğal güzelliklerinin fark edilmesini hedefledi. İmalat sanayiinin gelişimine de önem veren Türkiye finansal imkânlarla bölgenin kalkınmasını amaçladı.

TÜRKİYE'NİN YATIRIMLARI BÖLGE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Afrika-Türkiye ilişkileri diğer aktörlere kıyasla kıtanın kalkınmasını önceleyen bir mahiyet arz ediyor. Doğal kaynakların kullanımından ziyade ülkelerin madenleri işlemesini ve ihracat yapabilir hale gelmesini önemseyen Türkiye, yerel bağları kuvvetlendiren politik öncelikleri vurguluyor. Yerinde eğitimlerle insan gücünün eğitilmesini sağlıyor ve temel ihtiyaçların karşılanmasına önem veriyor. Buradan hareketle kıta genelinde elektriğe ulaşımın büyük oranda kısıtlı olması Türkiye'nin yeni öncelikleri arasında olabilir. Çünkü üretimin temel girdisi olan enerji altyapısının yetersiz oluşu kıtanın dış ülkelere bağımlılığını artırıyor. Doğalgaz, güneş ve hidroelektrik gibi enerji türleri konusunda tecrübeye sahip olan Türkiye'nin bölgeye yapacağı yatırımlar oldukça önemli. Türkiye-Afrika ilişkileri günümüzde geldiği yer açısından pek çok sektörü kapsayan işbirliği olanaklarına sahip. Çünkü Türkiye ikili ilişkilere sadece ekonomik gelişim açısından bakmıyor. İnsani kalkınmanın bir parçası olan temel ihtiyaçlara erişimin artmasına önem veren Türkiye siyasi, ekonomik ve toplumsal bağımsızlığın karşılıklı olarak gelişmesini savunuyor.

TÜRKİYE'NİN DEĞERLENDİRMESİ İÇİN ZENGİN BİR ÜLKE

Bu kapsamda Angola Cumhurbaşkanı Joao Manuel Gonçalves Lourenço'nun son Türkiye ziyareti, Ankara ile bölge ülkeleri arasında ikili ticaret hacmi, yatırımlar ve işbirliğinin artırılması ve daha fazla kurumsal hale gelmesine yardımcı olabilecek, Türkiye'nin Güneybatı Afrika ile ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyabilecek önemli bir gelişmeydi. 1975'te bağımsızlığını kazanan Angola zengin yer altı kaynakları, nispeten yüksek gelir düzeyi ve ekonomik potansiyeliyle Türkiye'nin değerlendirmesi gereken stratejik ve zengin bir ülke.

Sonuç olarak, Türkiye'nin Afrika politikası bölgenin kalkınmasına, gelişmesine ve bağımsızlığını güçlendirmesine dayanan stratejik bir yaklaşım. Bu öncelikler Afrika'ya yönelik, kıtanın gerçek potansiyelini hiçbir şekilde yansıtmayan negatif algının kırılmasına da yardımcı oluyor.

KAYNAK: AA
ETİKETLER
koronavirüs
YAZDIR
YORUMLAR 54
 • Misafir Yorumcu 5 ay önce Şikayet Et
  Türkiye, Afrika ülkeleri içinde tarıma uyğun toprakları olan ülkeler ile ikili anlaşmalar yaparak çok büyük tarım arazilerini 49-99 yıllığına kiralama yoluna hızla gitmelidir, Hollanda devleti Afrika ülkelerinde en büyük tarım toprak kiralamasını yapan ülkedir, Afrika ülkesinde yetiştirdiği tarım ürünlerini kendi markası ile Hollanda malı olarak dünyaya pazarlıyor, Almanya, Çin, Güney Kore, İsrail, Türkiye ve bir çok ülke Afrika'da tarım toprağı kiralamışlardır. Türkiye bu konuda geç kalmamalıdır, bizim Afrika'da ne işimiz var diyenler, QI' su tek haneli olanlar bu işleri anlamazlar, anlamaları içinde onlar fazla zorlamasınlar motoru yakarlar....
  Cevapla
 • Ali 5 ay önce Şikayet Et
  Mülkiyet hakkını sıfırladılar. Artık benim ülkem değil, küreseĺ dünya için çalışıyorar
  Cevapla
 • Emekli 5 ay önce Şikayet Et
  Toprak kiralama işi somali,angola,çad,senegal,nijerya gibi ülkelere de yapılmalı ve Afrika.da hem tarımsal üretimi hemde buna bağlı yan sanayiyi kurarak istihdamı artırmalıyız.
  Cevapla
 • İslam Birliği 5 ay önce Şikayet Et
  2023 seçimleri çok önemli, Z kuşağı denen masonlar tarafından beyni yıkanan kitle, Türkiye düşmanı "10 Aralık Hareketine" asker olarak dizayn ediliyor. Sosyal medyada beyinleri devlet ve İslam düşmanları tarafından yıkanıyor. Herkes yerli ve milli sosyal medya kanallarına abone olup önemli videoları beğensin arkadaşlar, buradan kuru sıkı slogan atmakla olmuyor icraat lazım. Herkes elini taşın altına koysun, bu işin geri dönüşü yok. "Kıyam, Sabır Meşhur, Melih Esat Açıl, Abdurrahman Uzun ve benzeri kanalları takip edip destekleyelim lütfen.. En azından Sabır Meşhurun "10 Aralık Hareketi" adlı videosunu kesinlikle izleyin, izlettirin, her yere yayın..
  Cevapla
 • vahit 5 ay önce Şikayet Et
  nükleer santrallerimiz olacak hammade için afrika ülkeleriyle ticaretimiz olmalı
  Cevapla
Daha fazla yorum görüntüle