BOTAŞ tesislerine yönelik düzenleme

BOTAŞ'a ait tesislerin tasarımı, inşası ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

BOTAŞ tesislerine yönelik düzenleme
BOTAŞ tesislerine yönelik düzenleme
GİRİŞ 13.08.2021 09:51 GÜNCELLEME 13.08.2021 09:51

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğüne (BOTAŞ), Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, içinde LNG ve FSRU tesisleri ve terminalleri de dahil olmak üzere BOTAŞ'a ait ham petrol ve doğal gazın iletimi ve depolanmasına ait tesislerin, inşası ve güvenli şekilde işletilmesine dair gerekli çevre ve teknik emniyet kuralları belirlendi.

Ayrıca, yönetmelik boru hatları güzergahı boyunca oluşan imar planlama çalışmaları, yapılaşma, tesis kurma, ruhsatlandırma gibi durumlar için dikkate alınması gereken emniyet veya bu tesislere yaklaşım mesafelerini de kapsıyor.

Yönetmelikte, petrol ve doğal gaz boru hattı tesislerinde kesintisiz akış ve arz güvenliği ile kaçak olmamasına dayalı, sürdürülebilir, çevreyle uyumlu bir güvenlik kuralı ve politikası yürütülmesi esas alındı.

Boru hatlarında yıllık bazda kaçak ve arıza sıklığını sürekli azaltan bir program geliştirilmesi zorunlu olacak.

Bu amaçla her bir boru hattı için, boru hatları ile ilgili her bir işletme/şube müdürlüğü, kendi görev alanı içinde kalan faaliyetleri, bütçeleri ve zamanlamaları içeren söz konusu program çerçevesinde periyodik (aylık ve yıllık) olarak somut ve etkin faaliyet planları geliştirecek.

Bu periyodik faaliyet planları, bir önceki yılda boru hattının maruz kaldığı arıza sonuçlarıyla doğrudan ilgili olacak ve tespit edilen bu arızaların bir daha tekrarlanmamasını veya asgariye indirilmesini hedef alacak.

Doğal gaz ve ham petrol piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm tesislerin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak Avrupa Standartları (EN), Türk Standartları (TS), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü (ANSI), Amerika Makine Mühendisleri Derneği (ASME), Amerikan Gaz Birliği (AGA), Amerikan Petrol Enstitüsü (API), Alman Standart Enstitüsü (DIN) ve Ulusal Yangından Korunma Birliği Kurumu (NFPA) standartlarından herhangi birine veya bu standartlarda yoksa TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunlu olacak.

KAYNAK: AA