Bakanlık'tan Ar-Ge desteklerinde düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Destek Programı'ndan yapılacak desteklemelere ilişkin düzenlemeye gidildi.

 Bakanlık'tan Ar-Ge desteklerinde düzenleme
Bakanlık'tan Ar-Ge desteklerinde düzenleme
GİRİŞ 03.08.2021 10:38 GÜNCELLEME 03.08.2021 10:38

Bakanlıkça hazırlanan Araştırma ve Geliştirme Destek Programı'na İlişkin Tebliğ, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, öncelikli konular kapsamında üniversiteler, sivil toplum ve meslek kuruluşları, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri ve özel sektör tarafından hazırlanan projelerin başvuru ve değerlendirme süreçleri ile değerlendirme süreci sonunda desteklenmesine karar verilen projelerin Bakanlık Ar-Ge Destek Programı'ndan desteklenmesine ilişkin hususları kapsıyor.

Destek Programı kapsamında desteklenen/desteklenecek Ar-Ge projelerinin değerlendirildiği ve nihai kararların alındığı Değerlendirme Kurulu, Bakanın görevlendireceği Bakan Yardımcısı Başkanlığında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile Gıda ve Kontrol, Hayvancılık, Balıkçılık ve Su Ürünleri, Bitkisel Üretim ve Tarım Reformu genel müdürlüklerinden en az Genel Müdür Yardımcısı seviyesinde birer temsilci, üniversitelerin bahçe bitkileri, bitki koruma, tarla bitkileri, tarım makineleri, tarım ekonomisi, toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar ve sulama, zootekni, su ürünleri, gıda ve veteriner hekimliği bilim dallarından birer öğretim üyesi temsilci ve TÜBİTAK'tan bir temsilci olmak üzere toplam 19 üyeden oluşacak.

Kurulun her yıl için belirlediği öncelikli konulara ilişkin proje başvurularının TAGEM'e sunulması için, sekretarya tarafından her takvim yılında bir kez olmak üzere TAGEM internet sayfasında çağrıya çıkılacak.

Değerlendirmenin ardından en yüksek puandan başlanarak ve mevcut destek programı bütçe imkanları dikkate alınarak desteklenecek projeler belirlenecek.

Destek ödemesi, tarımsal destekleme bütçesinden, Kurul tutanağında karara bağlandıktan sonra yürütücü kurum adına yapılacak.

Projenin başlama tarihinden önce ve/veya süre uzatımı dahil, proje süresinin bitiminden sonra yapılan harcamalara ilişkin destek ödemesi yapılmayacak. Destek Programı kapsamında avans ödemesi gerçekleştirilmeyecek.

Tebliğde, Destek Programı bütçesinden desteklenecek harcama kalemlerine de yer verildi.

Öte yandan, 12 Mart 2020'de yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Destek Programına İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

KAYNAK: AA