Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! 6 model devreye giriyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca yürütülen çalışmayla kamu ihalelerinde dijital ve rekabeti artıran yeni yeni bir ihale sistemi kuruluyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! 6 model devreye giriyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı düğmeye bastı! 6 model devreye giriyor
GİRİŞ 06.05.2021 14:00 GÜNCELLEME 06.05.2021 17:56

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu işletmelerinin alımlarını düzenlemek amacıyla Sektörel Kamu Alımları Yasası hazırlıyor. Yasal düzenlemenin yılsonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor. Aynı süre içinde İhale Kanunu'ndaki istisnalar önemli ölçüde azaltılacak.

Kamu ihalelerinde ehliyet (sertifikasyon) sistemini kurmaya yönelik yasal çalışma da gelecek yılın Mart ayında yaşama geçirilecek. Bu tarihten itibaren kamu ihalelerine katılan firmaların yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak.

ŞARTNAME HAVUZLARI OLUŞTURULUYOR

Sektörel Kamu Alımları Yasası için de düğmeye basıldı. Yıl konuna kadar kamu ve yerli sanayi arasında işbirliğini güçlendiren yeni ihale modelleri devreye giriyor. Yerli malı kullanımını artırmak için şartname havuzları oluşturuluyor. Yerli ürün kullanımı Merkezi İzleme Sistemi aracılığıyla takip edilecek.

İhaleler ehliyet sistemine kayıtlı firmalar arasında kamuoyunun gözü önünde, şeffaf şekilde yapılacak. Yatırımların hızlanması için işlem süreleri azaltılacak. Mevcut yasada kaldırılmayan istisnalar da disipline edilecek. Kamu özel işbirliği uygulamaları etkin hale getirilecek. Bu yılın sonuna kadar kamu özel işbirliği çerçeve kanunu hazırlanacak.

TÜRKİYE'DEKİ YAYGIN İHALE YÖNTEMLERİ

YİD, Yap İşlet, yap kirala modeli özel sektör arasında akdedilen bir sözleşme kapsamında bir yapının özel sektör tarafından finanse edilerek, işletildiği veya kiralandığı model. İşletme hakkı devri modeli ise idarelerin aktiflerindeki mal veya hizmet üretim birimlerinin bütün ya da kısmen mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla bir bedelle belli süreliğine özel sektöre verildiği işbirliği modeli.

KAYNAK: SABAH
ETİKETLER
EKONOMİ
YAZDIR