Bakan Elvan: Bütçenin her kuruşu 83 milyon için kullanılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bütçe gelirlerinin halka hizmet amacıyla kullanıldığını belirtti.

Bakan Elvan: Bütçenin her kuruşu 83 milyon için kullanılıyor
Bakan Elvan: Bütçenin her kuruşu 83 milyon için kullanılıyor
GİRİŞ 23.04.2021 11:47 GÜNCELLEME 23.04.2021 11:47

Hazine ve Maliye Bakan Lütfi Elvan, "Merkezi yönetim borç stokunun GSYH'ya oranı 2003'te yüzde 60 iken Aralık 2020 itibariyle yüzde 35.9'a düştü. Kamu maliyesine ilişkin politika ve tedbirler, kamuda israf ve kayırmacılığın önlenmesini hedefliyor. Bütçe gelirleri, borçlanma suretiyle elde edilen imkanlar, ayrı harcama kalemleri veya projeler için tahsis edilmiyor. Hazine birliği kapsamında halkımıza hizmet amacıyla yapılan tüm giderlerin karşılanması için kullanılıyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, kamu ihalelerinde de şeffaf, rekabet ve eşit muamele çerçevesinde katılımın esas alındığını belirterek, harcama disiplini için atılan adımlara dikkat çekti. Kamunun toplam borç stoku ve israfı önlemeye yönelik çalışmalar Meclis gündemine taşındı.

Soruları yanıtlayan Bakan Elvan, verimli olmayan döner sermaye işletmelerinin kapatılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Elvan, "Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek, borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak mali disiplin güçlendirilecek. Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek. Sosyal yardımların etkin dağıtımı için sosyal yardım verileri bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemine entegre edilecek" dedi. Bakan Elvan, kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatlarının da etkililik, verimlilik ilkeleri kapsamında gözden geçirileceğini bildirdi.

"UZLAŞMA MÜESSESİ HERKESE EŞİT"

Vergide uzlaşma müessesinin tüm mükelleflere eşit şekilde uygulandığını belirten Bakan Elvan, tahakkuk eden vergi borcunu indirmek ya da sıfırlamak gibi bir yetkisi bulunmadığını ifade etti. Bakan Elvan, "Yapılandırma kanunları ve alacakların tahsilinden vazgeçilmesine yönelik düzenlemeler dışında vergi asıl ve fer'ilerinin kayıtsız şartsız silinmesine ilişkin herhangi bir yetki olmadığı gibi böyle bir uygulama da söz konusu olmamıştır" değerlendirmesini yaptı.

2021 DAHA OLUMLU OLACAK

Bu yılın büyüme açısından daha olumlu olacağını ifade eden Bakan Elvan, "AK Parti hükümetleri döneminde sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda hareket etmeye çalıştık. Sağlıklı ve nitelikli büyüme enflasyona yol açmayan, hane halkında aşırı borçlanmaya neden olmayan, yatırımın, üretimin, istihdamın ve toplam faktör verimliliğinin arttığı bir ortamı ifade ediyor. Bu yıl iktisadi faaliyetler canlı başladı. Sanayide canlılık devam ediyor, ihracatta potansiyel oldukça iyi gidiyor" dedi. Bakan Elvan, ilk çeyrekte yüzde 5 büyüme öngörüldüğünü belirterek, enflasyonla mücadelenin kararlı şekilde devam edeceğini ifade etti.

KAYNAK: SABAH
YAZDIR