Azerbaycan ile iş birliği artırılıyor! Yürürlüğe girdi

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Azerbaycan ile iş birliği artırılıyor! Yürürlüğe girdi
Azerbaycan ile iş birliği artırılıyor! Yürürlüğe girdi
GİRİŞ 19.03.2021 10:50 GÜNCELLEME 19.03.2021 10:50

Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Kararı'yla onaylanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın ekindeki tercihli menşe kuralları ve idari iş birliği yöntemlerine ilişkin Ek-2'nin uygulanmasına dair usul ve esasları düzenliyor.

Yönetmelik hükümlerine uygun olan ve anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte transit halinde olan ya da antrepolarda veya serbest bölgelerde geçici depolanan eşyaya, ithalatçı ülkenin gümrük idaresine söz konusu tarihten itibaren 4 ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu gösteren belgelerle beraber ihracatçı ülkenin gümrük idaresince sonradan verilmiş bir "TR-AZ Menşe İspat Belgesi"nin sunulması kaydıyla tercihli rejim uygulanabilecek.

Yönetmelik, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ETİKETLER
EKONOMİ işbirliği
YAZDIR