BDDK'dan tasarruf finansman şirketlerine 1 ay süre

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, tassaruf finansman şirketlerinin kuruma başvurarak, durumlarını kanun hükümlerine uygun hale getirmeleri için 1 ay süre verdiğini duyurdu

BDDK'dan tasarruf finansman şirketlerine 1 ay süre
BDDK'dan tasarruf finansman şirketlerine 1 ay süre
GİRİŞ 12.03.2021 13:42 GÜNCELLEME 12.03.2021 13:42

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK),Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında, tassaruf finansman şirketlerinin kuruma başvurarak, durumlarını kanun hükümlerine uygun hale getirmeleri için 1 ay süre verdiğini duyurdu.

BDDK, resmi sitesinde yaptığı açıklamada şu ifadeler eyer verdi:

Bilindiği üzere, 7292 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 04.03.2021 tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiş ve 07.03.2021 tarihli ve 31416 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenleme ile ülkemizde faaliyet gösteren Tasarruf Finansman Şirketleri, 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu” (Kanun) kapsamında Kurumumuz düzenleme ve denetimi yetkisi altına alınmıştır.

Kanuna eklenen “Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci” başlıklı Geçici 7 nci maddede, “Tasarruf finansman faaliyeti yürüten şirketlerin 1 ay içinde Kurumumuza başvuruda bulunmak ve durumlarını Kanun hükümlerine uygun hale getireceklerine veya müşteri hak ve menfaatlerini zarar uğratmadan tasfiye olacaklarına dair bir plan sunmak zorunda oldukları” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, hâlihazırda tasarruf finansman faaliyeti yürüten tüm kişi ve kuruluşların 07.04.2021 tarihine kadar aşağıda yer verilen bilgi ve belgelerle, Kanun hükümlerine intibak etmek veya tasfiye olmak üzere Kurumumuza başvuru yapmaları zorunludur.

Zira mevcut durumda tasarruf finansman faaliyetinden kaynaklanan borç ve/veya alacakları bulunan ancak belirtilen tarihe kadar Kurumumuza henüz başvuru yapmamış olanlar hakkında Kanunun 46 ncı maddesi hükümleri uyarınca işlem tesis edilecektir.