Kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin düzenleme

Kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin kurumların görev ve sorumlulukları düzenlendi.

Kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin düzenleme
Kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin düzenleme
GİRİŞ 26.02.2021 15:34 GÜNCELLEME 26.02.2021 15:34

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları uyarınca yasaklanan işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, gecikmeksizin karar alınması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.

Cumhurbaşkanının birinci ve ikinci fıkralar uyarınca alacağı kararlar, Resmi Gazete'de yayımlanarak gecikmeksizin uygulanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, söz konusu yasak işlem ve faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve bulgular ile değerlendirmelerini Denetim ve İş Birliği Komisyonu'na bildirmekle yükümlü olacak. Bildirim üzerine, Komisyonca yapılacak değerlendirmelerde faydalanılmak üzere MASAK, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan görüş, bilgi ve belge talebinde bulunabilecek.

Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirildiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden Komisyon, BMGK'nin kararında belirtilen organizasyonlar tarafından doğrudan/dolaylı olarak kontrol edilen kişi/kuruluşların ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi/kuruluşların Türkiye'deki malvarlığının dondurulmasını, makul sebeplerin ortadan kalkması halinde Türkiye'deki malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasını veya listelerden çıkarılmak üzere BMGK'ye teklifte bulunulmasını Cumhurbaşkanına önerebilecek.

Denetim ve İş Birliği Komisyonu, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı başkanlığında, Adalet, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Milli Savunma ile Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun en az başkan yardımcısı veya genel müdür düzeyinde olmak üzere bildireceği birer üyeden oluşacak.

Komisyon, Başkan ve üyelerin en az 9'unun katılımıyla yılda en az 2 kez toplanacak ve üyelerin en az 9'unun oyuyla karar verecek. Üyeler çekimser oy kullanamayacak.

Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden MASAK sorumlu olacak.

Yasaklı işlem ve faaliyetlerin denetimi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilecek. 

KAYNAK: AA