Polis alımı başladı mı? POMEM PÖH 27. dönem Polis alımı başvuru kılavuzu ekranı!

POMEM 27. dönem polis alımına ilişkin merakla beklenen haber Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. 8 bin polis alımı yapılacağını açıklayan kurum bu yıl 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 polis alımı yapacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

Polis alımı başladı mı? POMEM PÖH 27. dönem Polis alımı başvuru kılavuzu ekranı!
Polis alımı başladı mı? POMEM PÖH 27. dönem Polis alımı başvuru kılavuzu ekranı!
GİRİŞ 05.12.2020 16:42 GÜNCELLEME 05.12.2020 16:44

POMEM 8 bin polis alımı için duyuru gerçekleştirdi. 2020 yılının başından beri polis adayları tarafından merakla beklenen polis alımı haberi sonunda geldi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.440 erkek ve 960 kadın), 1.600 önlisans (1.360 erkek ve 240 kadın) olmak üzere toplam 8.000 polis alımı yapılacak. Peki 27. Dönem POMEM polis alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? İşte merak edilen tüm detaylar..

 

 

POMEM 8 BİN POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

POMEM 27. Dönem polis alımı başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından tarih açıklanmadı. Alıma ilişkin esaslar ve sınav takvimi önümüzdeki günlerde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

POLİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

 

 

b) 5 inci maddede belirtilen eğitim kurumlarından mezun olmak, 

c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, 

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, 

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, 

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, 

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; 

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, 

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, 

h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, 

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, 

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak, 

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.