Yeniden düzenlendi! Yüzde 90 indirim...

Kamu borçlarına yönelik yapılandırmanın detayları, yayımlanan tebliğle düzenlendi. Vergi ve idari para cezaları için yapılandırma hakkından yararlanacak borçluların, ödemelerini peşin yapmaları halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ı silinecek. Spor kulüpleri, yapılandırılan alacak tutarlarını 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

Yeniden düzenlendi! Yüzde 90 indirim...
Yeniden düzenlendi! Yüzde 90 indirim...
GİRİŞ 28.11.2020 09:17 GÜNCELLEME 28.11.2020 09:19

Kanun kapsamına giren borçlarını yapılandırarak ödemek isteyen borçlular, 31 Aralık 2020’ye kadar borçlu bulundukları tahsil dairelerine yazılı olarak başvuracak. Bakanlığa bağlı vergi dairelerine olan borçları için kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, vergi dairesine doğrudan başvurunun yanı sıra, Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi ya da e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.

 

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların, takip ve tahsilat işlemlerinden dolayı açtıkları davalardan vazgeçmesi gerekecek.

Yapılandırmada, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılarak hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarının alacak asılları ile ödenmesi kuralı uygulanacak. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ya da ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenmesi mümkün olurken, ilk taksit ödeme süresi 1 Şubat 2021 tarihi mesai saati bitiminde sona erecek.

 

Ödemeler 6, 9 ve 12 eşit taksitte yapılabilecek. Borçluların, ilk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapması durumunda, hesaplanacak tutara katsayı uygulanmayacak, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların yüzde 90’ının tahsilinden vazgeçilecek.

İdari para cezalarında ise, bu alacaktan ayrıca yüzde 25 indirim yapılacak. Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim gerçekleştirilecek.

100 TL ALTINA SİLME

Vadesi 31 Aralık 2014’ten önce olan her bir alacak türü ve dönemi itibarıyla aslı 100 lirayı aşmayan ve aslı ödenmiş fer’i alacaklardan tutarı 200 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçilecek.

Kesinleşmiş alacakların süresinde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi,  gecikme zammı ve idari para cezalarının bir kısmının tahsilinden vazgeçilecek. Yapılandırılan gümrük vergileri 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödenebilecek.

SPOR KULÜLERİNE 36 TAKSİT İMKANI

İl özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşlar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve spor kulüpleri, yapılandırılan alacak tutarlarını ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödeyebilecek.

KAYNAK: MİLLİYET
YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL