Özel sektör yurt dışı borcunu azaltıyor

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borç, eylül sonu itibarıyla 161 milyar dolara geriledi.

Özel sektör yurt dışı borcunu azaltıyor
Özel sektör yurt dışı borcunu azaltıyor
GİRİŞ 16.11.2020 10:29 GÜNCELLEME 16.11.2020 10:29

Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu, eylül sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre 18,2 milyar dolar azalarak 161 milyar dolar oldu. Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 179 milyon dolar artarak 8,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 2,3 milyar ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 647 milyon ABD doları azalışla 20,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 2,1 milyar ABD doları azalmış, tahvil stoku ise 1,1 milyar ABD doları azalarak 2,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 10,3 milyar ABD doları azaldığı, tahvil stokunun ise 703 milyon ABD doları azalarak 6,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2019 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 865 milyon ABD doları artışla 6,5 milyar ABD doları finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 353 milyon ABD doları azalışla 1,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.

Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Eylül sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 15,7 milyar ABD doları azalarak 109,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 26 milyon ABD doları artarak 8,5 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği gözlenmektedir.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 161,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,5'inin ABD doları, yüzde 33,7’sinin Euro, yüzde 2,1’inin Türk lirası ve yüzde 1,7’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 8,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 43,3’ünün ABD doları, yüzde 37,4’ünün Euro, yüzde 16,1’inin Türk lirası ve yüzde 3,2’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görülmektedir.

Sektör dağılımı incelendiğinde, Eylül sonu itibarıyla, 161,0 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 56,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur. Aynı dönemde, 8,9 milyar ABD doları tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 15,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturmuştur.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Eylül sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,3 milyar ABD doları tutarında olduğu gözlenmektedir."