MTA, yurt dışında işletme faaliyetleri yapabilecek

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, yurt dışında arama ve araştırma çalışmaları yapmak, program ve projeler geliştirmenin yanı sıra işletme faaliyetleri de yapabilecek.

MTA, yurt dışında işletme faaliyetleri yapabilecek
MTA, yurt dışında işletme faaliyetleri yapabilecek
GİRİŞ 24.09.2020 12:21 GÜNCELLEME 24.09.2020 17:27

MTA'nın "Yurtdışı Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

 

Buna göre, MTA'nın yurt dışında arama ve araştırma faaliyetleri ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında şirket kurmasına, yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında şirket veya ortaklık kurmasına, imtiyazlı ortak olmasına, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarının alınıp satılmasına, yurt dışında çalışma büroları açılmasına, harcama yapılmasına, personel çalıştırılmasına, personelin niteliği ve niceliğine, görevlendirilmelerine, görev sürelerine ve ücretlerine ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlendi.

Yönetmelik değişikliğiyle MTA yurt dışı faaliyetlerinde yer bilimleriyle ilgili uygulamalı, temel, bilimsel ve teknolojik yöntemlerle araştırma, inceleme ve arama
faaliyetlerini yapmak, jeolojik bilgileri üretmek, arama ve araştırma çalışmaları yapmak, program ve projeleri geliştirmek ile birlikte işletme faaliyetleri yapabilecek.

Ayrıca, MTA, yurt dışında doğal kaynak aramak, araştırmak, bulmak ve bulunmasına yönelik altyapı bilgileri üretmek, ürettirmek, işlettirmek, her türlü jeolojik ve jeofizik verileri toplamak, bu bilgileri arşivlemek ve değerlendirmek gibi faaliyetleriyle birlikte doğrudan bu kaynakların işletilmesini de gerçekleştirebilecek.

Öte yandan MTA, yurt dışı faaliyetlerini yerine getirmek üzere, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşlerini alarak bakan onayıyla kendisi veya kurulan şirket aracılığıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili ülkenin mevzuatına göre şirket kurabilecek.

 

 

KAYNAK: AA