En az lise mezunu 25 İtfaiye Eri alımı yapılacak! Kpss 60 puan şartı aranıyor

En az lise mezunu 60 KPSS puan ile 25 İtfaiye Eri alımı yapılacak. Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmak koşulu ile alımı yapılacak İtfaiye Eri adayları ön şartları tamamladıktan sonra sınava alınacak. İşte 2020 İtfaiye Eri alımı başvuru şartları ve diğer tüm detaylar...

En az lise mezunu 25 İtfaiye Eri alımı yapılacak! Kpss 60 puan şartı aranıyor
En az lise mezunu 25 İtfaiye Eri alımı yapılacak! Kpss 60 puan şartı aranıyor
GİRİŞ 13.06.2020 09:55 GÜNCELLEME 13.06.2020 09:56

İtfaiye eri alımı yapılacak.Aksaray Belediye Başkanlığı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi  olmak üzere 25 İtfaiye Eri alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları arasında en az lise mezunu olma ve KPSS'den 60 puan alma şartı aranıyor. Peki İtfaiye Eri başvuru şartları neler? İşte merak edilen soruların cevapları...

 

 

2020 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Aksaray Belediye Başkanlığı tarafından duyurulan ilan kapsamında başvurular 6 Temmuz tarihinde başlayacak. 10 Temmuz mesai saati bitimine kadar devam edecek.

Başvuru formu ve gerekli belgeler ile birlikte tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Aksaray Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Zincirli Mahallesi 44. Cadde No:55 68100 AKSARAY adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

 

 

İTFAİYE ERİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Yayımlanan ilan kapsamında İtfaiye Eri alımı genel başvuru şartları belirtildi. İşte şartlar;

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- Sınav açılan kadrolardan, birinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Sınav açılan kadrolardan, ikinci sıradaki 10 adet Lise veya dengi okul mezunu adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Sınav açılan kadrolardan, üçüncü sıradaki 5 adet İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarından mezun olan adayların başvuracağı kadrolar için, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

GEREKLİ BELGELER NELER?

- Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartının fotokopisi,
- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
- Adli sicil kaydı belgesi (E-Devlet üzerinden alınmış çıktı),
- 2 Adet biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

İTFAİYE ERİ ALIMI RESMİ METİN İÇİN TIKLAYINIZ!