Erdoğan imzaladı, destek belirlendi!

Devlet destekli ticari alacak sigortası sistemine devlet tarafından taahhüt edilecek reasürans desteği belirlendi.

Erdoğan imzaladı, destek belirlendi!
Erdoğan imzaladı, destek belirlendi!
GİRİŞ 30.03.2020 07:22 GÜNCELLEME 30.03.2020 07:22

Cumhurbaşkanlığı'nın konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik ticari alacak sigortası sunulmasını içeren Devlet destekli sistem (Sistem) kapsamında 1/4/2020-1/4/2021 tarihleri arasında akdedilen sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan, ancak reasürans ve retrosesyon yoluyla transferi yapılamayan risklerin hasar prim oranı sistemin işletilmesini teminen, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde görevlendirilen Olağandışı Riskler Yönetim Merkezinin (Merkez) üzerinde kalan ve teminat verilen riskin %50’lik kısmını oluşturan pay için %75 ve üzeri, teminat verilen riskin kalan %50’lik kısmım oluşturan pay için %110 ve üzeri, için reasürans desteği taahhüt edildi. 

Reasürans desteği ihtiyacı ortaya çıkması durumunda söz konusu tutar, Merkezin talebi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı (Bakanlık) bütçesinin ilgili tertibinden Merkeze ödenecek. Riskin Merkez üzerinde kalan payına (%50) karşılık gelen primin, söz konusu primin yatırım gelirlerinin ve elde edilen diğer gelirlerin reasürans desteğinin sağlandığı dönemdeki toplam tutarı Merkez tarafından hesaplanacak.

Bu kapsamda hesaplanan tutarın, reasürans desteğinin sağlandığı dönemde Merkez tarafından yapılan tazminat ödemeleri ile 24/12/2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinin 9 uncu maddesinde belirtilen komisyon ve giderlerin aynı dönemdeki toplam tutarını aşması durumunda aşan tutar, dönemin sonunu takip eden en geç bir ay içinde Merkez tarafından Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine aktarılacak.

Bu tutarların doğru bir şekilde hesaplanmasından, Bakanlığa bildirilmesinden ve gerekmesi halinde Bakanlığa eksiksiz bir şekilde ödenmesinden Merkez sorumlu olacak.

Merkez, Devlet tarafından 1 inci maddede belirtilen dönemde taahhüt edilen reasürans desteği tutarının azaltılmasına yönelik reasürans anlaşması yapmaya yetkili olacak. 

Karar 1 Nisan 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.