2020 engelli-evde bakım maaşı kaç TL?

Bakıma muhtaç olan bireylere SGK tarafından evde bakım ücreti veya engelli aylığı verilmektedir. Bu tutarı alabilmek için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine başvuru yapılması gerekmektedir. Peki 2020 engelli-evde bakım maaşı kaç TL? Hangi hastalıklarda evde bakım parası alınır?

2020 engelli-evde bakım maaşı kaç TL?
2020 engelli-evde bakım maaşı kaç TL?
GİRİŞ 29.01.2020 11:09 GÜNCELLEME 29.01.2020 11:09

Engelli aylığı ve evde bakım parası, engellilerin yaşamını sürdürebilmesi ve engellilere yönelik bakım hizmetlerinin masraflarının karşılanması adına uygulanıyor. Engelli aylığı ve evde bakım parası alınabilmesi için bazı şartlar söz konusu. Sağlık kurulu raporuyla en az yüzde 40 engelli olduğu tespit edilen kişiler engelli aylığı alabilirler. Engellilik oranına göre engelli aylığının miktarı değişir. Engelli aylığı alacak kişinin 18 yaşından büyük olması da gerekir. 

 

HANGİ HASTALIKLARA MAAŞ VERİLİYOR?

Beyin tümörleri, 

Parkinson sendromu, 

 

Serebral palsi, 

Multiple Skleroz, 

Zeka gerilikleri (IQ 50 ve altı) 

Şizofreni 

Bipolar bozukluk, 

Görme azlığı

Retina kanamaları, 

Yardımsız ayakta durmayı engelleyen denge bozuklukları ile birlikte işitme kaybı, 

Behçet hastalığı, 

Gastrointestinal kanamalar 

Karaciğer sirozu, 

Karaciğer nakli,

Kalp yetmezliği,

Kalp kapak hastalıkları,

Kanser,

Epilepsi (sara),

Demans,

Anemi, 

Kol, bacak gibi organ kaybı, 

Kalp nakli,

Böbrek nakli, 

Akciğer nakli,

Tüberküloz  AIDS gibi rahatsızlığı olanlara 1800 sigorta prim gününü doldurması halinde 12 ay ile 24 ay aralığında maaş vermekte olup bu kişilerin çalışma gücünün yüzde 60'ını yitirmesi ve maddi durumunun da elverişsiz olması gerekmektedir.

2020 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR

2020 yılında asgari ücrete yapılan zammın ardından 2022 engelli maaşlarına da zam geldi. 2020 yılında yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya çıktı.

ENGELLİ MAAŞINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan, kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan, her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile; bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

EVDE BAKIM PARASI NASIL ALINIR?

Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu.

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin sağlık kurulu raporunda bakıma muhtaç olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.

EVDE BAKIM PARASI İÇİN AKRABALIK ŞARTI VAR MI?

Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişi ile engelli arasında kan bağı bulunması şart. Engelliye bakan herkes evde bakım parası alamıyor. İlgili yönetmelik çerçevesinde üvey akrabalar da evde bakım parası alabiliyor.

Engelliye bakan kişinin engelliyle aynı adreste ikamet etmesi de şart. Aksi takdirde, bakım hizmetinin tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek evde bakım parası ödenmiyor. Diğer yandan, engelliye bakacak başka kişinin bulunamaması ve engellinin veya yasal temsilcisinin özel veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi halinde, bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin de görüşüyle bakım hizmeti her gün rahatlıkla gelinip gidilebilecek yakınlıktaki farklı adresteki akraba tarafından da verilebilir.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ