Resmi ilan fiyatları belirlendi

Resmi ilanların yayın ücreti, gazetelerin sayfa düzenleri esasını teşkil eden sütun boyu üzerinden bir santimetrelik ölçüm ile elde edilen sütun-santim birimi esas alınmak suretiyle hesap edilecek.

Resmi ilan fiyatları belirlendi
Resmi ilan fiyatları belirlendi
GİRİŞ 02.01.2020 09:11 GÜNCELLEME 02.01.2020 09:11

Cumhurbaşkanlığı'nın " Resmi İlan Fiyatlarının Tespit Edilmesi Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan metinlerinin dizgisinde “Arial” yazı karakteri kullanılması zorunlu olacak.

Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olmayan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakterinin 9 punto olması, 5 santimetrelik kısımda en az 14 satır yazı bulunması, tek sütun genişliğinin 32 milimetre olması, zorunlu olacak.

Günlük fiili satışı 50 bin adetten az olan gazetelerde yayınlanacak resmi ilan metinlerinin yazı karakterinin 10 punto olması, 5 santimetrelik kısımda en az 12 satır yazı bulunması, tek sütun genişliğinin 37 milimetre olması, zorunlu olacak. Sütun aralarındaki boşluklar 3 milimetre olarak hesaplamaya dâhil edilecek.

Resmi ilan başlıklarının ilan metinleri ile orantılı olması için ilan metni başlık dâhil iki yüz sütun-santim üzerindeki resmi ilanların başlıklarının en fazla 24 punto, yüz ve iki yüz sütun-santim arasındakilerin en fazla 20 punto, elli ve yüz sütun-santim arasındakilerin 16 punto, elli sütun-santimin altındakilerin ise en fazla 14 punto olması zorunlu olacak.

Anılan resmi ilanların yayın öncesindeki dizgi tertip işlemlerinin ilan başlığı ile ilan metni arasının 3 milimetre, ilan çerçeve kalınlığının 0,5 milimetre, ilan metni ile çerçeve arasındaki boşlukların 3 milimetre, kelime araları bir boşluk karakteri, olacak şekilde yapılması gerekiyor.

Daha büyük puntolu harflerle ve/veya daha dar sütuna dizilen ilanlar ile satır ve kelime aralarında gereğinden fazla boşluk bırakılan resmi ilanların bedelleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde kıyasen hesaplanacak.

Resmi ilanların bir santimetresinin tek sütundaki yayın ücreti 17 Türk Lirası olup, bu yayın ücreti günlük fiili satış ortalaması 50 bin adetten az olmayan gazeteler için 47 Türk Lirası olarak belirlendi. Bu maddede belirtilen ücretlere KDV dâhil değil.

Resmi ilanların tahmini bedelleri, Basın İlan Kurumu'nun tespit edeceği esaslara göre, ilanı verenler tarafından peşin olarak Kuruma ödenir ve fatura tanziminden sonra mahsup işlemi yapılacak.

Kanuni sebeplerden ötürü tahmini ilan bedellerin peşin ödeyemeyen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, faturanın kendilerine ulaşmasını müteakiben borçlarını derhal ödeyecekler.

Bu tarife, Resmi Gazete’de yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

YAZDIR