Borsa İstanbul'dan entegre raporlama paneli!

Borsa İstanbul ve Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) iş birliği ile gerçekleştirilen Sermaye Piyasalarının Gelişimi ve Yatırımcı Perspektifinden Entegre Raporlama Paneli 19 Aralık 2019 tarihinde Borsa İstanbul’da gerçekleştirildi.

Borsa İstanbul'dan entegre raporlama paneli!
Borsa İstanbul'dan entegre raporlama paneli!
GİRİŞ 20.12.2019 15:56 GÜNCELLEME 20.12.2019 15:56

Şirketlerin finansal olmayan bilgilerini finansal bilgiler ile entegre bir şekilde raporlamalarını ve entegre düşüncenin yaygınlaşmasını amaçlayan Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) platformunun ilk Genel Kurul Toplantısı 19 Aralık 2019 tarihinde Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde entegre raporlamanın gelişiminin sermaye piyasaları ekseninde ve yatırımcı bakış açısıyla değerlendirildiği bir panel düzenlendi.

Borsa İstanbul Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Hakan Atilla yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi:

“Entegre raporlama, Türkiye’deki kurumlar için yeni bir yaklaşım ve yeni bir düşünce tarzıdır. Finansal raporlar geçmişe dair bilgiler sunarken entegre raporlar geleceğe dair öngörüler içermesi açısından önemlidir. Raporlamanın ülkemizde geliştirilmesine destek amacıyla atılan en önemli adım ERTA’nın kuruluşu olmuştur.

ERTA’nın kuruluşu 15 Şubat 2016 tarihinde Borsamızda düzenlenen gong töreni ile kamuoyuna duyurulmuştu. O günden beri Borsamız her yıl gerçekleştirilen etkinliklerle entegre raporlamayı şirketlerin gündeminde tutmaya devam etmektedir. Türkiye’de entegre raporlamanın gelişimi için Borsa İstanbul olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Ben entegre raporlarda yöneticilerin görüşlerinin yanında çalışanların görüşlerinin de yer almasının faydalı olacağını düşünüyorum, bu önerimi sizlerle paylaşmak isterim. ”

ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, 2016-2019 dönemine ilişkin faaliyetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Aras konuşmasında “Kurumlar günümüzde faaliyetlerinin finansal sonuçları ile birlikte insana, topluma ve çevreye olan etkilerini ve yarattıkları değeri bilmek isteyen paydaşların talebine karşılık vermek zorundalar. Entegre raporlama, bu yeni düzende kurumların değer yaratma ve paydaş odaklı iş yapma hedeflerine, paydaşların bilgi ihtiyacına cevap veren ana akım raporlama düzeni haline gelmiştir. Zira günümüz ihtiyaçlarında bu raporlama düzeni bir faaliyet raporunda ne yer alması gerekiyorsa onu önermektedir.

Sermaye piyasasında yatırımcının güvenle işlem yapabilmesinde bu tür nitelikli bilgi araçlarının yaygınlaşmasının önemi artık göz ardı edilemeyecek noktaya gelmiştir. Entegre Raporlama Türkiye Ağı olarak kamu ve diğer tüm paydaşlarımızla iş birliğimizin sonucu Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2020 Eylem planında entegre raporlamaya yer verilmiş olması bu alandaki ilerlemenin en somut örneği olmuştur. ERTA yeni dönemde de tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmak için çalışmalarına etkinliğini arttırarak devam edecektir.” dedi.

Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Genel Müdürü Charles Tilley etkinliğe özel paylaştığı video mesajında IIRC’nin gelecek yıl planlarından bahsetti ve şunları dile getirdi:

“Değer yaratmaya odaklanan çoklu sermaye modeli, kuruluşların düşünce ve iletişim planlarında somut değişimler yaratmaktadır. 2020 yılında yayınlamak üzere uygulamaya yönelik pratik adımları içeren bir başlangıç rehberi üzerinde çalışıyoruz. Ayrıca entegre düşünce üzerine çeşitli şirketlerin deneyimlerini aktaran bir başlangıç modeli paylaşacağız. Entegre raporlama çerçevesinin üzerinde de bazı güncellemeler yapmayı planlıyoruz.

Entegre raporun temel özelliği prensiplerinin esnek olması ve yerel düzenlemelere uyum sağlayabilmesidir, aynı zamanda da değer yaratmanın küresel dili haline gelmiştir. ERTA ve diğer yerel platformlarla yaptığımız iş birlikleri sayesinde entegre raporlamanın küresel anlamda yaygınlaşması için çalışıyoruz.”

Daha sonra sonra gerçekleştirilen panelin moderasyonu İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Başkan Yardımcısı Ediz Günsel tarafından yapıldı. Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Gönen, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başuzmanı İbrahim Onur Baysal, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Selim Yazıcı ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ece Börü’nün katıldığı panelde entegre raporlamanın geleceği ve yatırımcı beklentileri tartışıldı.