ASRİAD: Yeniden büyüme dönemi

ASRİAD Genel Başkanı Adnan Danışman, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede “Gelinen noktada yeniden büyüme dönemine girildiğinin anlaşıldığı ve türbülanstan çıkıldığı anlaşılmıştır” diye konuştu.

ASRİAD: Yeniden büyüme dönemi
ASRİAD: Yeniden büyüme dönemi
GİRİŞ 02.12.2019 12:36 GÜNCELLEME 02.12.2019 12:36

“ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrek itibariyle beklenti yüzde 1 seviyelerinde idi buna çok yakın bir noktada %09 seviyesinde gerçekleşti.  

Konuya ilişkin olarak Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Detaylara baktığımızda şu hususlar dikkat çekmektedir: Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın üçüncü 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,5 arttı. Tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,8, sanayi sektörünün yüzde 1,6 artarken, inşaat sektörünün yüzde 7,8 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0,6 artış gösterdi. Üçüncü çeyrekte halkı ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların nihai tüketim harcamaları yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine yüzde 1,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7 artış gösterirken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,6 geriledi. Mal ve hizmet ihracatı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre endeks yüzde 5,1, ithalatı yüzde 7,6 arttı.

Ekonominin bu görünümü bize, genel olarak türbülanstan çıkıldığını, hane halkının yavaş yavaş tüketime doğru açıldığını gösterirken henüz reel sektör harcamalarının ve yatırımlarının iştahının oluşmadığını dolayısıyla gerçek anlamda iyileşmenin ve özellikle son derece yüksek rakamlara ulaşmış olan işsizlik konusunun normal oranlara düşmesinin henüz yaşanmadığını göstermektedir.”

Danışman: “Finans yönetimleri borçlanma politikalarına daha fazla özen göstermeli”

Mevcut durumun devamında, enflasyonun azalttığı gelir durumunun normalleşeceğini, ardından işsizlik korkusunun ortadan kalkacağını, böylece ekonomik güvenin oluşacağını ve ekonomik iyileşmenin her kesin tarafından hissedilebilecek hale geleceğini söyleyen Danışman, şu anki gelişmenin 2018 Ağustos ayından bu tarafa içinde bulunduğumuz döviz kaynaklı türbülansı geride bıraktığımızı göstermekte olduğunun altını çizdi.

Reel sektörün içinde bulunduğu yüksek borçluluk durumunun, bu dönemin daha fazla reel sektör krizi olarak yaşanmasına sebep olduğunu, şirketlerde çok fazla sıkıntı yaşandığını, iflaslar, konkordatolar ve buna bağlı işsizlik sorunlarının da beraberinde geldiğini ifade eden ASRİAD Genel Başkanı Danışman, yeni dönemde ekonomi yönetiminin daha dikkatli yönelişlere rehberlik etmesini, finansman yönetimlerinin borçlanma politikaları konusunda çok daha sürdürülebilir tercihleri ön plana çıkarmasını beklediklerini sözlerine ekledi.     

YAZDIR