Yatırımcıya "güven" verecek kanun geliyor

Türkiye'nin uluslararası yatırımlar açısından cazip hale gelmesi için yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir kanun çalışması yapılacak.

Yatırımcıya "güven" verecek kanun geliyor
Yatırımcıya "güven" verecek kanun geliyor
GİRİŞ 05.11.2019 11:26 GÜNCELLEME 05.11.2019 11:27

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, ithalata bağımlılığın azaltılması, ihracat artışının sağlanması, cari işlemler açığının azaltılması ve yabancı sermaye yatırımlarının katkısıyla ödemeler dengesinin iyileştirilmesi temel amaçlar olarak belirlendi.

Bu amaca ulaşılması için ihracat desteklerini kapsayan mevzuat, yapılacak etki analizleri sonucunda düzenli aralıklarla etkinleştirilecek. Günün koşullarına uygun olmayan desteklere son verilirken, ihtiyaç duyulan yeni destek araçları geliştirilecek. İhracat destekleri, kullanım oranı ve talep edilme düzeyine göre ele alınacak, bu destekler ayrılan bütçe büyüklüğüne göre önceliklendirilecek.

Helal Akreditasyon Kurumunun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve kurumun akreditasyon faaliyetlerine başlamasına yönelik altyapı oluşturulacak. Helal ürünler alanında ihracat yapan firmalara yönelik destek mekanizmaları geliştirilecek.

YERLİ MALI ATAĞI

Yerli ürün tüketimi özendirilerek yerli malının görünürlüğü ve bu konudaki farkındalık artırılacak. Yeni yapılacak tüketici profili araştırmasıyla yerli ürün tercih eden tüketicilerin oranı, tercih etme ve etmeme nedenleri saptanacak ve buna göre yeni çalışma programı belirlenecek. Yerli ürünlerin tüketimini özendirmek amacıyla afiş basılarak fiziki ortamda dağıtılacak ve sosyal medyada tanıtılacak. Tüketiciye yönelik soru-cevap formatında hazırlanacak televizyon programının yapım altyapısı oluşturulacak.

İthalatın yerli üretim üzerinden neden olduğu zarar ve tehditlere karşı uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunması sağlanacak. Dünya Ticaret Örgütü kısıtları ve mevcut mevzuat taranarak ithal ağırlığı yüksek sektörlerde yerli üretimi koruyacak mekanizmalara ilişkin mevzuat çalışmaları yapılacak.

Türk ihraç ürünlerinin üretim standardizasyonunun sertifikasyonunda milli kurumların uluslararasılaştırılması için çalışma yürütülecek. Bu kapsamda, 2021-2025 Uygunluk Değerlendirme Strateji Belgesi hazırlanacak.

TÜRK TARIM ÜRÜNLERİNE İMAJ ÇALIŞMASI

Ticari kalite denetimlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle tarım ürünlerinin ihraç pazarlarındaki kaliteli imajı korunacak ve uluslararası kalite standartlarının karşılaştırılması sağlanacak. Türk tarım ürünlerinin uluslararası piyasalardaki imajını iyileştirip muhafaza etmek amacıyla konjonktürel gelişmeler dikkate alınarak, denetim sıklıkları değiştirilecek ve daha etkin kontrol yapılacak.

Yurt dışında gerçekleştirilen ticari heyetlere katılan firmaların bilgileri ile temas kurulan yabancı firma bilgilerini içeren veri tabanı kurulacak ve düzenli aralıklarla güncellenecek.

Ülke tanıtımı ve Türkiye markası için kullanılan fon ve kaynakların daha etkin kullanılması için farklı kurum ve kuruluşlarca harcanan kaynaklar konsolide edilerek yeni bir tanıtım stratejisi belirlenecek. Bu kapsamda, ihraç ürünleri tanıtımına ilişkin ürün ve ülke hedefleri güncellenecek, yerinde pazar araştırmaları yapılacak, "Discover the Potential" logolu Türkiye markası güncellenecek.

YENİ STA'LAR YOLDA

Ticaretin geliştirilmesi için yeni serbest ticaret anlaşmaları müzakere edilecek ve eski anlaşmaların kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda Türkiye ve Japonya arasındaki anlaşmanın müzakereleri tamamlanacak ve anlaşmanın 2020'nin sonunda imzalanması sağlanacak. Türkiye ve Tayland arasındaki serbest ticaret anlaşmasının müzakereleri de gelecek yıl boyunca sürecek.

Türkiye'de uluslararası standartlarla uyumlu bir yatırım ve iş yapma ortamı geliştirilmesi sağlanacak. Bu çerçevede, özel sektör yatırımını kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin yanı sıra yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat yenileme çalışması yürütülecek.

Yatırımlara ilişkin her türlü bürokratik işlemin kamu idaresi tarafından tek bir muhatap üzerinden daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak düzenleme yapılacak. Yatırımlara yönelik izin, onay ve ruhsat süreçlerinin hızlı ve düşük maliyetli olması için "Yatırım Bilgi Sistemi" adıyla bir proje yürütülecek.

İmalat sanayisinde yüksek katma değer yaratan yatırımların ülkeye çekilmesi için aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda bir Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejsi oluşturulacak. Bu stratejiyle aktif tanıtım faaliyetleri planlanacak.

Yabancılara gayrimenkul satışlarıyla ilgili tanıtım faaliyetleri artırılacak. Bu amaçla geliştirilen Yabancı Bilgi Portalı'nın tanıtımı ve içeriklerinin 6 dile çıkarılması çalışmaları yapılacak. Yabancıların Türkiye'de taşınmaz edinmesini kolaylaştırmak için 10 ülkede 12 tapu temsilciliği açılması ve gerekli personelin temini sağlanacak.

 

 

KAYNAK: AA
YAZDIR