Belediyeye 60 KPSS ile itfaiye eri alımı! Başvuru şartları neler?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, 60 KPSS puanı ile belediye bünyesine itfaiye eri alımı yapılıyor. Peki başvuru şartları ve detaylar neler?

Belediyeye 60 KPSS ile itfaiye eri alımı! Başvuru şartları neler?
Belediyeye 60 KPSS ile itfaiye eri alımı! Başvuru şartları neler?
GİRİŞ 31.10.2019 09:00 GÜNCELLEME 31.10.2019 09:00
Bu Habere 2 Yorum Yapılmış

Çorum Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır. İşte başvuru şartları…

 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

 

- Türk vatandaşı olmak. 

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak. 

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

-  Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak. 

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELER?

- İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2018 yılı KPSS P93 Önlisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak. 

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır. 

- Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları. 

- İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak. 

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında; 

- Başvuru Formu Kurumumuzdan veya belediyemiz www.corum.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. 

- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi 

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir) 

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı, 

- Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, 

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, 

- 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak), 

- En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 

- Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 18.11.2019’dan 22.11.2019 Cuma günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 arasında), müracaatlarını yapabilirler. 

- Başvuru belgelerini Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. 

- Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır. 

SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde 02.12.2019 Pazartesi Günü saat 09:00’da, başlamak üzere sözlü sınav ve uygulamalı sınav yapılacaktır. Uygulamalı sınav sözlü sınavın bitimiyle başlayacaktır. Sözlü sınavlar ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bildirilemez ise ertesi günü devam edilecektir. Sınav Konuları: 

-  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 

-  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 

- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

- İtfaiye eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır.

- Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.

YORUMLAR 2
  • Abdulbaki 2 yıl önce Şikayet Et
    Şimdi 30 yaş sınırı var, demekki 30 yaşından sonra devlet sektörü işe almıyor, ozaman emeklilik yaşı 30olsun :)
    Cevapla
  • Adsız 2 yıl önce Şikayet Et
    Itfaiye eri alıyorsun ilke ve inkılap soruyorsun bu ülke gerçekten ümit vaadediyor
    Cevapla