Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşçi de işveren de tazminat öder

İşçinin istifa, başka bir iş bulma, çalışmaya ara verme gibi çeşitli nedenlerle işten ayrılması durumunda ihbar sürelerine uygun olarak işverenin yeni işçi bulabilmesine fırsat tanıyacak şekilde süre vermesi gerekiyor. İşverenin de tersi bir durumda işçiye günlük 2 saat iş arama izni vermesi koşulu bulunuyor. Her iki tarafta söz konusu maddelere aykırı hareket ederse tazminat ödemek zorunda kalıyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşçi de işveren de tazminat öder
Tüm çalışanları ilgilendiriyor! İşçi de işveren de tazminat öder
GİRİŞ 08.08.2019 10:07 GÜNCELLEME 08.08.2019 10:08

İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, iş arama izninin nasıl kullanılacağının detaylarını Star'daki köşesinde paylaştı. 

 

 

İşte Resul Kurt'un o yazısı:

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim üzerine aşağıdaki sürelerin geçmesi üzerine iş sözleşmesi feshedilmiş olur; 

 

 

- İşi 6 aydan az süren işçi için                  2 hafta, 

- 6 ay-1,5 yıl arası olan işçi için               4 hafta, 

- 1,5-3 yıl arası olan işçi için                   6 hafta, 

- 3 yıldan fazla olan işçi için                    8 hafta, 

İş sözleşmesi bu sürelerin sonunda sona erer. 

İhbar süresi iş günü değil takvim günü üzerinden belirlenir. 

Hafta tatili, resmi ve dini bayramlar ihbar süresini etkilemez. Dolayısıyla çalışılmayan bu günler de ihbar süresinde dikkate alınır, ihbar süresinden düşülür. 

Ulusal bayram ve genel tatil günleri iş sözleşmesini kesintiye uğratmadığından ihbar süresine denk gelen ulusal bayram ve genel tatil günleri ihbar süresini uzatmayacaktır. Aynı zamanda bu günler için iş arama izni söz konusu olmayacaktır. 

İhbar süresini etkileyecek durumlar ücretsiz izin kullanımı, rapor alınması gibi durumlardır. 

***

İş Arama İzninin Süresi

İşçi veya işveren ihbar öneli kullandırmak zorundadır. İhbar süresine uymayan taraf, diğer tarafa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. Taraflar anlaşarak ihbar süresinin kullanılmamasına karar verebilir. İşçi istifa ettiğinde ihbar süresinde çalışmak zorunda olmakla beraber işçi ve işveren ihbar süresini çalışmadan sonlandırabilir. 

İşçinin istifa, başka bir iş bulma, çalışmaya ara verme gibi çeşitli nedenlerle işten ayrılması durumunda ihbar sürelerine uygun olarak işverenin yeni işçi bulabilmesine fırsat tanıyacak şekilde süre vermesi gerekmektedir. Öte yandan işveren işçisini işten çıkarırken, yeni iş bulabilmesini sağlamak amacıyla ihbar süresine uygun olarak fesih kararını önceden haber vermelidir. Aynı zamanda ihbar süresi içerisinde yeni iş arama izni de verilmesi gerekir. İş arama izninin süresi günde iki saat olarak kullandırılacak olup işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. 

Özellikle ihbar tazminatının bir kısmının ihbar önelinde (süresinde) çalışılarak ve diğer bir kısmının da ihbar tazminatı ödenerek bölünmesi mümkün değildir. Diğer bir deyişle işçiye ya ihbar tazminatı ödenir, ya da ihbar önelinde çalıştırılarak günlük 2 saat iş arama izni kullandırılır. 

***

İhbar Süresine Uymayan Tazminat Öder

İhbar/Bildirim süresine uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı da giydirilmiş ücret üzerinden ödenir 

Kıdem tazminatı için hesaplanan ücret belirlenerek bir güne düşen ücret hesaplanır 

Bulunan rakam üzerinden ödeme yapılır. 

İhbar tazminatında, kıdem tazminatında olduğu gibi, herhangi bir tavan sınırlaması yoktur. 

İşverenin fesih bildirimine uymaması halinde ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü olduğu gibi işçinin de ihbar sürelerine uymaması halinde ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. İşçinin ihbar süresini vermeksizin iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda, işverenler ihbar tazminatı alacakları için işçinin ücret vb. alacaklarını bloke ya da takas da edemezler. Ancak işveren ihbar tazminatı alacağı için dava açma yoluna gidebilir. 

GÜNÜN ÖNEMLİ GELİŞMELERİ

ETİKETLER
iş arama izni
YAZDIR