Hazine'den şirketlere ortaklık açıklaması

Hazine ve Maliye kaynakları KİT'lerin ortaklığı düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "KİT'lerin ortaklığı düzenlemesi bir takım şirketlerin kurtarılmasını amaçlamıyor" denildi.

Hazine'den şirketlere ortaklık açıklaması
Hazine'den şirketlere ortaklık açıklaması
GİRİŞ 07.08.2019 13:24 GÜNCELLEME 07.08.2019 13:24

'KİT'LERİN ORTAKLIĞI DÜZENLEMESİ GÖREV VE YETKİ KONUSUNU AÇIKLIĞA KAVUŞTURUYOR'

Açıklama şöyle:

"233 sayılı KHK’nın 27 inci maddesi ile Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yahut bağlı kuruluşlarının bir anonim şirkete ortak olması hususunda kanuni bir zemin geçmişten bugüne bulunmaktadır. Yine aynı KHK’nın 58 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yurt dışında şirket kurulmasına ilişkin Sayın Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Bir başka ifadeyle Cumhurbaşkanlığı Makamına, teşebbüsler tarafından yurt dışında şirket kurulmasına ya da kurulmuş bir şirkete ortak olunmasına dair hali hazırda kanunen yetki verilmiş bulunmaktadır.  
07/08/2019 tarihi Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 43 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile getirilen Cumhurbaşkanı Kararı ile yurtiçindeki ve yurtdışındaki şirketlere iştirak edilmesi şeklindeki düzenlemenin Hazine ve Maliye Bakanlığının görevleri arasında sayılmasındaki amaç ise 233 sayılı KHK hükümlerine göre zaten Cumhurbaşkanlığı Makamına verilmiş ve pay sahipliği yürüten kurum olarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca geçmişten bu yana görev ve yetki olarak yürütülen bir konunun, 233 sayılı KHK dışındaki uygulamalar bakımından açıklığa kavuşturulması ve Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle birlikte görev tanımına işlenmesinden ibarettir. Buradaki amaç bazı haberlerde yer alan iddiaların aksine hiçbir şekilde bir takım şirketlerin kurtarılması olmayıp yapılmak istenen sadece 233 sayılı KHK’daki mevcut uygulama ile paralellik sağlanarak söz konusu işlemin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevleri arasında sayılmak suretiyle görev ve yetki konusunun açıklığa kavuşturulmasıdır.

YORUMLAR İLK YORUM YAPAN SEN OL